• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

Pošta

Zakoni

 

Pravilnici

 • Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i korištenja pristupne točke i fizičke infrastrukture unutar stambenih i poslovnih zgrada
  (NN 2/24)
 • Pravilnik o obavljanju univerzalnih poštanskih usluga
  (NN 37/10)

 

Elektroničke komunikacije

Zakoni

 • Zakon o elektroničkim komunikacijama
  (NN 76/22)

 

Pravilnici

 • Pravilnik o namjeni radiofrekvencijskog spektra
  (NN 136/08, 17/10, 118/10, 119/10-ispravak, 87/11, 53/12)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine
  (NN 42/09, 39/11)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme
  (NN 136/11, 44/12-ispravak)
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe za objekte i tehničku opremu kabelske televizije
  (NN 83/95, 29/97)
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju
  (NN 139/23)
 • Pravilnik o tehničkim i uporabnim uvjetima za svjetlovodne distribucijske mreže
  (NN 108/10)
 • Pravilnik o javnim telekomunikacijama u nepokretnoj mreži
  (NN 58/95)
  Vidi: čl. 18. Pravilnika o numeriranju i adresiranju u javnim telekomunikacijama i plaćanju naknade (NN 85/01)
 • Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta
  (NN 152/11)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i  zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme
  (NN 36/16)

 

Elektronički mediji

 

Elektronički potpis

 • Zakon o elektroničkom potpisu
  (NN 10/02, 80/08)
 • Pravilnik o tehničkim pravilima i uvjetima povezivanja sustava certificiranja elektroničkih potpisa
  (NN 89/02)
 • Uredba o djelokrugu, sadržaju i nositelju poslova certificiranja elektroničkih potpisa za tijela državne uprave
  (NN 146/04)
 • Pravilnik o izradi elektroničkog potpisa, uporabi sredstava za izradu elektroničkog potpisa općim i posebnim uvjetima poslovanja za davatelje usluga izdavanja vremenskog žiga i certifikata
  (NN 107/10)