• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

PLAN NORMATIVNIH AKTIVNOSTI HKA ZA 2023. godinu

Redni broj

Naziv Pravilnika

Procedura

1.

Pravilnik o godišnjim nagradama Hrvatske komore arhitekata

I. kvartal

2.

Pravilnik o natječajima iz područja arhitekture i urbanizma

3.

Pravilnik o uvjetima za privremeno ili povremeno pružanje usluga te priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija

4.

Pravilnik o pečatima i iskaznicama članova Hrvatske komore arhitekata

5.

Pravilnik o radu odbora, povjerenstava i radnih skupina

II. kvartal

6.

Pravilnik o radu područnih odbora

7.

Pravilnik o radu tajništva HKA-a

8.

Pravilnik o obliku i sadržaju natpisne ploče HKA i ovlaštenih arhitekata

III. kvartal

9.

Pravilnik o mirenju HKA

10.

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva

11.

Pravilnik o standardu usluga arhitekata

IV. kvartal

12.

Pravilnik o izborima Hrvatske komore arhitekata