• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

Ugostiteljstvo

Zakoni

 

Pravilnici

 • Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli
  (NN 56/16, 120/19)
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi
  (NN 54/16, 68/19, 120/19)
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj
  (NN 54/16, 69/17)
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
  (NN 54/16, 69/17, 120/19)
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
  (NN 9/16, 54/16, 61/16-ispravak69/17, 120/19)
 • Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupine „Restorani“, „Barovi“, „Catering objekti“ i „Objekti jednostavnih usluga“
  (NN 82/07, 82/0975/1269/13, 150/14)
 • Pravilnik o utvrđivanju posebnog standarda - Hrvatska autohtona kuhinja
  (NN 60/11)
 • Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste hotel
  (NN 9/16)

Turizam

Zakoni

 • Zakon o turizmu
  (NN 156/23)
 • Zakon o pružanju usluga u turizmu
  (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20, 66/21 )
 • Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
  (NN 52/19, 42/20)
  Napomena: Zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2020., osim odredbi članka 22. stavaka 2. i 5. koje stupaju na snagu 1. siječnja 2022.
 • Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
  (NN 152/08, 88/10)
  Napomena: Zakon važi do 31. prosinca 2019. odnosno do stupanja na snagu Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19).
 • Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
  (NN 52/19)
  Napomena: Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2020.

 

Pravilnici

 • Pravilnik o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama
  (NN 76/08)
 • Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama
  (NN 64/16)
 • Pravilnik o kategorizaciji luke nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata
  (NN 120/19)
 • Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma
  (NN 69/08, 83/09,49/15)
 • Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi
  (NN 136/21)
 • Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede
  (NN 92/09, 4/15)
 • Pravilnik o proglašenju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede
  (NN 122/09, 9/10-ispravak, 61/10, 82/10, 36/11, 89/11, 146/11, 141/12, 144/12, 38/13) 153/13, 126/15, 15/16-ispravak, 54/16, 113/16, 26/17, 61/17, 72/17, 78/17)
  Napomena: Pravilnik važi do 31. prosinca 2019. odnosno do stupanja na snagu Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19).
 • Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o ugovoru o vremenski ograničenoj uporabi, dugotrajnim proizvodima za odmor, ponovnoj prodaji i zamjeni
  NN (134/12)
 • Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora o vremenski ograničenoj uporabi, dugotrajnim proizvodima za odmor, ponovnoj prodaji i zamjeni NN (134/12)
 • Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (NN 132/17, 70/18)

 

Strategije

 • Strategija razvoja održivog turizma  do 2030. godine
  (NN 2/23)