Kandidature 1. krug izbora

Kandidati za Vijeća područnih odbora i Skupštinu Komore

Prva izborna jedinica Zagreb

Druga izborna jedinica Karlovac

Treća izborna jedinica Varaždin

Četvrta izborna jedinica Osijek

Peta izborna jedinica Pazin

Šesta izborna jedinica Rijeka

Sedma izborna jedinica Split

Osma izborna jedinica Zadar

Deveta izborna jedinica Dubrovnik

 

Upute za glasanje

Na glasačkom listiću potrebno je zaokružiti onaj broj članova koji se navodi za pojedini područni odbor. Svi područni odbori zaokružuju 6 (šest) kandidata osim Zagreba, koji zaokružuju 27 (dvadeset sedam) kandidata.

Potrebno je glasački listić ovjeriti Vašim pečatom, te ga dostaviti u Komoru do 20. siječnja 2019. godine do 15,00 sati.

Nepravilno popunjeni glasački listić smatrat će se nevažećim kao i listić koji u Komori bude zaprimljen van roka.

Izborno povjerenstvo