• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

Normizacija, akreditacija i mjeriteljstvo

Zakoni

 

Uredbe

 • Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje
  (NN 6/23)

 

Pravilnici

 • Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1mg do 50 kg
  (NN 92/16)
 • Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 100 kg do 5000 kg
  (NN 92/16)
 • Pravilnik o mjernim jedinicama
  NN (88/15)
 • Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za pretpakovine stalnih nazivnih količina punjenja označenih masom ili obujmom  (NN 57/13)
 • Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila
  (NN 21/16)
 • Pravilnik o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila
  (NN 82/02)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja
  (NN 02/16, 61/16)
 • Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo 
  (NN 121/14)
 • Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila
  (NN 107/15)
 • Pravilnik o ukidanju Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage za građevinarstvo
  (NN 39/17)
 • Pravilnika o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanje mjerila, oznaka koje rabe ovlaštena tijela za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje te ovjernih isprava
  (NN 133/20, 16/24)
 •  
 • Državni zavod za mjeriteljstvo www.dzm.hr