• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

Energetska učinkovitost

Zakoni

 

Uredbe

 • Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru
  (NN 11/15)
 • Uredba o korištenju obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija
  (NN 28/23)
 • Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija
  (NN 70/23)

 

Pravilnici

 • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
  (NN 88/17, 90/20, 1/21, 45/21)
  Napomena: Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (»Narodne novine« broj 48/14, 150/14, 133/15, 22/16, 49/16, 87/16, 17/17, i 77/17). Odredbe Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (»Narodne novine«, broj 81/2012, 29/2013 i 78/2013) u dijelu koji se odnosi na provođenje energetskih pregleda javne rasvjete primjenjuju se do donošenja posebnog propisa kojim će se urediti to područje.
 • Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada
  (NN 81/12, 29/13, 78/13)
  Napomena: Pravilnik je prestao važiti, ali se primjenjuju odredbe u dijelu koji se odnosi na provođenje energetskih pregleda građevina i javne rasvjete do donošenja posebnog propisa kojim će se urediti to područje.
 • Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
  (NN 73/15, 133/15, 60/20, 78/21)
 • Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
  (NN 73/15, 54/20)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru
  (NN 47/14)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade
  (NN 77/15)
 • Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru
  (NN 18/15 06/16)
 • Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu
  (NN 67/17)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - fotonaponskih sustava
  (NN 56/15)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - solarnih toplinskih sustava
  (NN33/15, 56/15, 12/17)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - manjih kotlova i peći na biomasu
  (NN 39/15, 56/15, 12/17)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline
  (NN 56/15, 12/17)
 • Pravilnik o sustavu obveze energetske učinskovitosti 
  (NN 41/19)
 • Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije
  (NN 88/12) Napomena: Danom stupanja na snagu Pravilnika o Registru obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača (»Narodne novine«, br. 87/19) prestaju važiti odredbe članka 1. stavka 2., te članci 18., 19., 20. i 21. Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 88/12).
 • Pravilnik o Registru obnovnljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača
  (NN 87/19)
 • Pravilnik o energetskom pregledu za velika poduzeća
  (NN 123/15, 5/20, 97/21)
 • Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije
  (NN 98/21, 30/22, 96/23)

 

Tehnički propisi