• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

Obrazovanje, Sport

Obrazovanje

Zakoni

 

Pedagoški standardi

 • Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
  (NN 63/08,90/10)

 

Pravilnici

 • Pravilnik o vježbaonicama u osnovnoj školi
  (NN 40/91)
 • Pravilnik o osnovnom umjetničkom školovanju
  (NN 53/93)
 • Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno obrazovnoj skupini u osnovnoj školi
  (NN 124/09, 73/10)
 • Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
  (NN 63/08, 90/10)
 • Pravilnik o vježbaonicama u srednjim školama
  (NN 11/94)
 • Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi
  (NN 2/11)
 • Standard za školske knjižnice
  (NN 34/00)
 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
  (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23-Uredba Vlade RH)
 • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe
  (NN 63/08, 90/10)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja
  (NN 133/97)
 • Zakon o obrazovanju odraslih
  (NN 17/07)
  Vidi: čl.22. Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (NN 107/07)
  Vidi: čl.20. st.2. i 3. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (NN 24/10)
 • Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih
  (NN 129/08, 52/10)

 

Sport

Zakoni

 

Pravilnici

 • Pravilnik o prostornim standardima, normativima te urbanističko-tehničkim uvjetima za planiranje mreže športskih objekata
  (NN 38/91)
 • Pravilnik o sigurnosti na uređenim skijalištima
  (NN 91/23)