• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

Područni odbori HKA

VIJEĆE PODRUČNOG ODBORA DUBROVNIK

IME I PREZIME GRAD
Ursula Stanić Siništaj, dipl.ing.arh, predsjednica Mokošica
Maris Božinović Drobac, dipl.ing.arh. Dubrovnik
Romano Duić, dipl.ing.arh. Dubrovnik
Katarina Mojaš Sjekavica, dipl.ing.arh. Dubrovnik
Lea Đurović Ruso, dipl.ing.arh. Dubrovnik
Matko Vetma dipl.ing.arh. Dubrovnik

VIJEĆE PODRUČNOG ODBORA KARLOVAC

IME I PREZIME GRAD
Luka Lipšinić, dipl.ing.arh., predsjednik Ozalj
Nenad Sužnjević, dipl.ing.arh. Karlovac
Bojan Radošević, dipl.ing.arh. Karlovac
Vlasta Lendler Adamec, dipl.ing.arh. Karlovac
Vladimir Petrović, dipl.ing.arh. Karlovac
Tomislav Samardžić, dipl.ing.arh. Sisak

VIJEĆE PODRUČNOG ODBORA OSIJEK

IME I PREZIME GRAD
Željka Jurković, dipl.ing.arh. , predsjednica Osijek
Darija Benja, dipl.ing.arh. Osijek
Sandra Horvat, dipl.ing.arh. Osijek
Ivan Cingel, dipl.ing.arh. Osijek
Danijela Lovoković, dipl.ing.arh. Osijek
Senka Šepić, dipl.ing.arh. Osijek

VIJEĆE PODRUČNOG ODBORA ISTRA

IME I PREZIME GRAD
Nada Orbanić Sapundžić, dipl.ing.arh., predsjednica Rovinj
Ana Slamar, dipl.ing.arh. Poreč
Matijašić Paladin, Mara, dipl.ing.arh. Pula
Luka Matticchio, dipl.ing.arh. Medulin
Igor Miletić, dipl.ing.arh. Labin
Ileana Žužić, dipl.ing.arh. Umag

VIJEĆE PODRUČNOG ODBORA RIJEKA

IME I PREZIME GRAD
Gorana Ljubičić, dipl.ing.arh., predsjednica Rijeka
Mara Kučan dipl.ing.arh., Rijeka
Boris Cimaš, dipl.ing.arh. Rijeka
Petra Karuza, dipl.ing.arh. Viškovo
Vladi Bralić, dipl.ing.arh. Rijeka
Nika Keller, dipl.ing.arh. Rijeka

VIJEĆE PODRUČNOG ODBORA SPLIT

IME I PREZIME GRAD
Anita Karaman dipl.ing.arh., predsjednica Split
Petra Klarić, dipl.ing.arh. Jesenice
Saša Bui, dipl.ing.arh. Split
Dragan Žuvela, dipl.ing.arh. Split
Darija Tičinović, dipl.ing.arh. Split
Barbarić Gordana, dipl.ing.arh. Split

VIJEĆE PODRUČNOG ODBORA VARAŽDIN

IME I PREZIME GRAD
Đurđica Bajić, dipl.ing.arh. , predsjednica Koprivnica
Zoran Brakus, dipl.ing.arh. Varaždin
Maja Kireta, dipl.ing.arh. Varaždin
Reno Vrbanec, dipl.ing.arh. Nedelišće
Petra Korpar, dipl.ing.arh. Maruševac
Janja Ivanec, dipl.ing.arh. Varaždin

VIJEĆE PODRUČNOG ODBORA ZADAR

IME I PREZIME GRAD
Bljaić Ante, dipl.ing.arh., predsjednik Zadar
Lenka Šaran, dipl.ing.arh. Zadar
Sanja Balta, dipl.ing.arh. Zadar
Doris Smirčić, dipl.ing.arh. Zadar
Pero Marušić, dipl.ing.arh. Zadar
Roko Košta, dipl.ing.arh. Preko

VIJEĆE PODRUČNOG ODBORA ZAGREB

IME I PREZIME GRAD
Zoran Boševski, dipl.ing.arh., predsjednik Zagreb
Vedran Pedišić, dipl.ing.arh. Zagreb
Zoran Veršić, dipl.ing.arh. Zagreb
Ariana Korlaet, dipl.ing.arh. Zagreb
Mateo Biluš, dipl.ing.arh. Zagreb
Alan Leo Pleština, dipl.ing.arh. Zagreb