Područni odbori

VIJEĆE PODRUČNOG ODBORA DUBROVNIK

IME I PREZIME GRAD
Romano Duić, dipl.ing.arh, predsjednik Dubrovnik
Maris Božinović Drobac, dipl.ing.arh. Dubrovnik
Matko Vetma, dipl.ing.arh. Dubrovnik
Ursula Stanić Siništaj, dipl.ing.arh. Dubrovnik
Lea Đurović Ruso, dipl.ing.arh. Dubrovnik
Katarina Mojaš dipl.ing.arh. Dubrovnik

VIJEĆE PODRUČNOG ODBORA KARLOVAC

IME I PREZIME GRAD
Vladimir Petrović, dipl.ing.arh., predsjednik Karlovac
Ruža Salopek, dipl.ing.arh. Karlovac
Matija Vinski, dipl.ing.arh. Karlovac
Vlasta Lendler Adamec, dipl.ing.arh. Karlovac
Tatjana Basar, dipl.ing.arh. Karlovac
Tomislav Samardžić, dipl.ing.arh. Sisak

VIJEĆE PODRUČNOG ODBORA OSIJEK

IME I PREZIME GRAD
Željka Jurković, dipl.ing.arh. , predsjednica Osijek
Miroslav Pavlinić, dipl.ing.arh. Osijek
Senka Šepić, dipl.ing.arh. Osijek
Danijela Petrić, dipl.ing.arh. Slavonski Brod
Ivan Cingel, dipl.ing.arh. Osijek
Srđan Basrak, dipl.ing.arh. Belišće

VIJEĆE PODRUČNOG ODBORA ISTRA

IME I PREZIME GRAD
Bojana Alavuk Pustijanac, dipl.ing.arh., predsjednica Pula
Nada Orbanić Sapundžić, dipl.ing.arh. Rovinj
Ana Slamar, dipl.ing.arh. Poreč
Mara Matijašić Paladin, dipl.ing.arh. Pula
Luka Matticchio, dipl.ing.arh. Pula
Danijela Perčić Tičić, dipl.ing.arh. Pula

VIJEĆE PODRUČNOG ODBORA RIJEKA

IME I PREZIME GRAD
Nenad Kocijan, dipl.ing.arh., predsjednik Rijeka
Vladi Bralić dipl.ing.arh., Rijeka
Maja Stanić, dipl.ing.arh. Rijeka
Gorana Ljubičić, dipl.ing.arh. Rijeka
Tomislav Kukin, dipl.ing.arh. viškovo
mr.sc. Dobrila Kraljić, dipl.ing.agr. Malinska

VIJEĆE PODRUČNOG ODBORA SPLIT

IME I PREZIME GRAD
Branka Juras dipl.ing.arh., predsjednica Split
Dragan Žuvela, dipl.ing.arh. Split
Nikša Bilić, dipl.ing.arh. Split
Luka Petričević, dipl.ing.arh. Split
Darija Tičinović, dipl.ing.arh. Split
Željko Kolar, dipl.ing.arh. Split

VIJEĆE PODRUČNOG ODBORA VARAŽDIN

IME I PREZIME GRAD
Maja Kireta, dipl.ing.arh. , predsjednica Varaždin
Zoran Brakus, dipl.ing.arh. Varaždin
Đurđica Bajić, dipl.ing.arh. Koprivnica
Reno Vrbanec, dipl.ing.arh. Nedelišće
Sanda Grgurić Sovar, dipl.ing.arh. Čakovec
Martina Mrla, dipl.ing.arh. Čakovec

VIJEĆE PODRUČNOG ODBORA ZADAR

IME I PREZIME GRAD
Doris Smirčić, dipl.ing.arh., predsjednica Zadar
Lenka Šaran, dipl.ing.arh. Zadar
Darko Anton Franceschi, dipl.ing.arh. Zadar
Marko Čulina, dipl.ing.arh. Zadar
Vinko Klarić, dipl.ing.arh. Šibenik
Dubravka Krpina Car, dipl.ing.arh. Zadar

VIJEĆE PODRUČNOG ODBORA ZAGREB

IME I PREZIME GRAD
Lea Pelivan, dipl.ing.arh., predsjednica Zagreb
Tin Sven Franić, dipl.ing.arh. Zagreb
Mateo Biluš, dipl.ing.arh. Zagreb
Tonko Zaninović, dipl.ing.arh. Zagreb
Damir Mance, dipl.ing.arh. Zagreb
Zoran Boševski, dipl.ing.arh. Zagreb