VIJEĆE PODRUČNOG ODBORA DUBROVNIK

IME I PREZIME GRAD    
Joško Miklo, predsjednik Dubrovnik    
Ursula Stanić Siništaj Dubrovnik    
Romano Duić Dubrovnik    
Martina Madunović Rozić Dubrovnik    
Sanja Krželj Dubrovnik    
Matko Vetma Dubrovnik    

VIJEĆE PODRUČNOG ODBORA KARLOVAC

IME I PREZIME GRAD    
Matija Vinski, predsjednik Karlovac    
Vladimir Petrović Karlovac    
Tatjana Basar Karlovac    
Rajko Kolarić Sisak    
Ruža Salopek Karlovac    
Vlasta Lender-Adamec Kutina    

VIJEĆE PODRUČNOG ODBORA OSIJEK

IME I PREZIME GRAD    
Željka Jurković , predsjednica Osijek    
Anđa Marić Vukovar    
Predrag Rechner Osijek    
Senka Šepić Osijek    
Krešimir Birnbaum Josipovac    
Davorin Fenjveši Osijek    

VIJEĆE PODRUČNOG ODBORA PAZIN

IME I PREZIME GRAD    
Luka Matticchio, predsjednik Pula    
Dino Krizmanić Pula    
Bruno Nefat Pula    
Berislav Iskra Rovinj    
Igor Miletić Labin    
Nada Orbanić Sapundžić Rovinj    

VIJEĆE PODRUČNOG ODBORA RIJEKA

IME I PREZIME GRAD    
Nenad Kocijan , predsjednik Rijeka    
Tatjana Rakovac Rijeka    
Tomislav Kukin Rijeka    
Maja Matulja Kos Rijeka    
Boris Cimaš Rijeka    
Serđo Capelletti Opatija    

VIJEĆE PODRUČNOG ODBORA SPLIT

IME I PREZIME GRAD    
Ivo Vojnović , predsjednik Split    
Saša Bui Split    
Ante Milas Split    
Vlasta Marčić Split    
Neno  Kezić   Split    
Dragan Žuvela Split    

VIJEĆE PODRUČNOG ODBORA VARAŽDIN

IME I PREZIME GRAD    
Zoran Brakus , predsjednik Varaždin    
Đurđica Bajić   Koprivnica    
Reno Vrbanec Nedelišće    
Nevenka Tramišak Tuhelj    
Ivica Majcen Vinica    
Armin Sovar Čakovec    

VIJEĆE PODRUČNOG ODBORA ZADAR

IME I PREZIME GRAD    
Lenka Šaran , predsjednica Zadar    
Marko Čulina Zadar    
Doris Smirčić Zadar    
Aljoša Bačić Zadar    
Nevena Rosan Zadar    
Lino Jajac Šibenik    

VIJEĆE PODRUČNOG ODBORA ZAGREB

IME I PREZIME GRAD    
Tihomir Jukić, predsjednik Zagreb    
Vedran Pedišić Zagreb    
Andrea Barac Zagreb    
Iskra Lukin Zagreb    
Maja Huljev Ton Zagreb    
Tonko Zaninović Zagreb    

ODBOR KRAJOBRAZNIH ARHITEKATA

Andrea Knez, predsjednica Zagreb    
Mara Marić, ovl.kraj.arh. Dubrovnik    
Dobrila Kraljić, ovl.kraj.arh. Malinska    
Tatjana Sršen, ovl.kraj.arh. Split    
Mario Jukić, ovl.kraj.arh. Zagreb    
Koščak Miočić – Stošić Vesna,
ovl.kraj.arh
Zagreb