Upute za glasanje u prvom krugu izbora HKA

Upute za ponovljeno glasanje u Područnom odboru Zagreb

Na glasačkom listiću potrebno je zaokružiti 1 (jednog) kandidata, ovjeriti glasački litić Vašim pečatom člana Komore, pravovremeno dostaviti tiskanicu u Tajništvo Komore najkasnije do ponedjeljka 24. veljače 2020. godine do 15,00 sati, bez obzira na način dostave.

Nepravilno popunjeni glasački listić smatrat će se nevažećim, kao i listić koji u Komori bude zaprimljen van roka.

 

Upute za glasanje

Na glasačkom listiću potrebno je zaokružiti onaj broj članova koji se navodi za pojedini područni odbor. Svi područni odbori zaokružuju 6 (šest) kandidata osim Zagreba, koji zaokružuju 27 (dvadeset sedam) kandidata.

Potrebno je glasački listić ovjeriti Vašim pečatom, te ga dostaviti u Komoru do 20. siječnja 2019. godine do 15,00 sati.

Nepravilno popunjeni glasački listić smatrat će se nevažećim kao i listić koji u Komori bude zaprimljen van roka.