HKA okvir d.o.o.

Ulica grada Vukovara 271/II, Zagreb

OIB:  44469728480

Osnivač društva:

Hrvatska komora arhitekata

Ulica grada Vukovara 271/II, Zagreb

 

Ovlaštena osoba za zastupanje:

Željka Jurković

Prilaz Matice Hrvatske1, Osijek