Rezultati prvog kruga izbora za članove vijeća područnih odbora i Skupštinu Komore

 

Ponovljeno glasanje za člana Skupštine Komore iz PO Zagreb - prvi krug izbora

U periodu od 10. veljače pa do 24. veljače 2020. godine provodili su se ponovljeni izbori za PO Zagreb.

Dana 24. veljače 2020. godine sastalo se Izborno povjerenstvo te prebrojavanjem glasova utvrdilo da je za člana Skupštine iz PO Zagreb između kanidata Maja Huljev Ton i Tihomil Matković izabran Tihomil Matković.

Broj glasova za pojedinog člana možete vidjeti ovdje.

Konačna lista članova Skupštine možete vidjeti ovdje.

 

Završetak glasanja prvi krug

Izbori za članove Skupštine Hrvatske komore arhitekata trajali su od 13. prosinca 2019. godine do 20. siječnja 2020. godine.

Izborna komisija u sastavu Vladimir Kasun, dipl.ing.arh, predsjednik komisije, Branimir Bilušić, dipl.ing.arh., Tatjana Rakovac, dipl.ing.arh., Valentina Fištrek, dipl.ing.arh. i Bogdan Paulik, dipl.ing.arh, utvrdila je sljedeće rezultate za vijeća područnih odbora:

1. PODRUČNI ODBOR ZAGREB - ponavljaju se izbori

2. PODRUČNI ODBOR KARLOVAC

3. PODRUČNI ODBOR VARAŽDIN

4. PODRUČNI ODBOR OSIJEK

5. PODRUČNI ODBOR PAZIN

6. PODRUČNI ODBOR RIJEKA

7. PODRUČNI ODBOR SPLIT

8. PODRUČNI ODBOR ZADAR

9. PODRUČNI ODBOR DUBROVNIK

 

Temeljem rezultata izbora provedenih u područnim odborima utvrđuje se jedinstvena lista izabranih članova Skupštine HKA (prema abecednom redu prezimena):

LISTA IZABRANIH ČLANOVA SKUPŠTINE HKA

Zapisnik sa sjednice Izbornog povjerenstva možete vidjeti u rubrici "Samo za članove" "Zapisnici" ili ovdje

Temeljem čl. 27. Pravilnika o izborima HKA, prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora može podnijeti svaki birač za svoju izbornu jedinicu.

Prigovor iz prethodnog stavka podnosi se Izbornom povjerenstvu u roku od 24 sata računajući od isteka dana kad je provedena radnja na koju je stavljen prigovor.

Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana dostavljanja prigovora, odnosno od dana  kada su dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor.

Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka nema žalbe.

Izborno povjerenstvo