• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2457

Na temelju članka 5. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07 i 38/09), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

 

P R A V I L N I K 

O PRODUŽENJU RAZDOBLJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZNANJA OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

Članak 1.

Prvo petogodišnje razdoblje za praćenje stručnog usavršavanja propisano člankom 36. stavkom 3. Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine« br. 24/08 i 141/09) produžuje se za godinu dana za obveznike stručnog usavršavanja čija je obveza stručnog usavršavanja počela teći u razdoblju od 1. listopada 2005. godine do 31. srpnja 2010. godine.

Članak 2.

Produženje razdoblja iz članka 1. ovoga Pravilnika na odgovarajući se način odnosi na sve odredbe Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva kojima se uređuju pitanja stručnog usavršavanja.

Članak 3.

Produženje razdoblja iz članka 1. ovoga Pravilnika zbraja se s produženjem razdoblja stručnog usavršavanja odobrenog rješenjem iz članka 39. stavka 2. Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva, a o čemu se ne donosi rješenje niti se postojeće rješenje mijenja.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/10-01/87

Urbroj: 531-01-10-1

Zagreb, 8. srpnja 2010.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.