• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

Poslovanje

2022. godina

Odluka o uporabi dobitka poslovne godine 2022.

Račun dobiti i gubitka 2022.

HKA Okvir – bilješke

Bilanca 2022.

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izviješća za godinu 2022.

Izvješće o radu tvrtke HKA Okvir d.o.o. za 2022.g.

Rješenje Trgovačkog suda HKA Okvir d.o.o.

2021. godina

Odluka o uporabi dobitka poslovne godine 2021.

Račun dobiti i gubitka 2021.

HKA Okvir - bilješke

Bilanca 2021.

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izviješća za godinu 2021.

Izvješće o radu tvrtke HKA Okvir d.o.o. za 2021.g.

Rješenje Trgovačkog suda HKA Okvir d.o.o.

2020. godina

Odluka o pokriću gubitka poslovne godine 2020.

Račun dobiti i gubitka 2020.

HKA okvir - bilješke

Bilanca 2020.

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izviješća za godinu 2020.

Izvješće o radu tvrtke HKA Okvir d.o.o. za 2020.g.

Rješenje Trgovačkog suda HKA Okvir d.o.o.

2019. godina

Odluka o uporabi dobitka poslovne godine 2019

Račun dobiti i gubitka 2019

HKA okvir - bilješke

Bilanca 2019

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izviješća za godinu 2019

Interexpert Zagreb izviješće o revizorskom uvidu u financijski izvještaj za 2019

Zapisnik sa Skupštine HKA okvira d.o.o.

2018. godina

Odluka o uporabi dobitka poslovne godine 2018

Račun dobiti i gubitka 2018

HKA okvir - bilješke

Bilanca 2018

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izviješća za godinu 2018

Interexpert Zagreb izviješće o revizorskom uvidu u financijski izvještaj za 2018

Zapisnik sa Skupštine HKA okvira d.o.o.

2017. godina

Odluka o uporabi dobitka poslovne godine 2017

Račun dobiti i gubitka 2017

HKA okvir - bilješke

Bilanca 2017

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izviješća za godinu 2017

Interexpert Zagreb izviješće o revizorskom uvidu u financijski izvještaj za 2017

Zapisnik sa Skupštine HKA okvira d.o.o.

2016. godina

Odluka o uporabi dobitka poslovne godine 2016

Račun dobiti i gubitka 2016

HKA okvir - bilješke

Bilanca 2016

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izviješća za godinu 2016

Zapisnik sa Skupštine HKA okvira d.o.o.