• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

Upute

e-Dozvola

Pristupite informacijskom sustavu eGrađevinska dozvola i druge usluge u gradnji

Obavještavamo Vas da su otvoreni brojevi telefona i mail adrese za upite vezane uz eDozvolu,  eGrađevinski dnevnik i e-Planovi.

Pitanja koja se odnose na:

Prezentacija s uputama za potpisivanje projekata.

Prezentacija o popunjavanju zahtjeva

Prezentacija o predaji zahtjeva za izdravanje dozvole.

Prezentacija - korištenje informacijskog sudsava eDozvola

Informacije o eDozvoli na stranicima Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja:

eDozvola

Procedure postupaka

Obavijest o načinu aktivacije komorske korporativne iskaznice (kID) za digitalno potpisivanje dokumenata

eDozvola - ažurirane upute