• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

Zaštita prirode

Opći propisi

Zakoni

 • Zakon o zaštiti prirode
  (NN 80/13, 15/18, 14/19)
 • Zakon o sprječavanju u nošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima
  (NN 15/18)

 

Strategija

 • Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske
  (NN 143/08)
 • Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine
  (NN 72/17)

 

Uredbe

 • Uredba o osnivanju Državnog zavoda za zaštitu prirode
  (NN 126/02 90/14)
 • Uredba o ekološkoj mreži
  (NN 124/13, 105/15)

 

Pravilnici

 • Pravilnik o očevidniku izdanih okolišnih dozvola
  (NN 50/16)
 • Pravilnik o izgledu odore glavnog nadzornika i nadzornika
  (NN 11/07)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za nadzornika
  (NN 6/11)
 • Pravilnik o  službenoj iskaznici i znački inspektora zaštite prirode
  (NN 90/14, 34/18) Napome: na snazi do 31. prosinca 2010. godine
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektorata Državnog inspektorata
  (NN 84/19 ) Napome: stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački čuvara prirode
  (NN 64/14, 31/19, 144/20)
 • Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj
  (NN 108/14)
 • Pravilnik o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže
  (NN 15/14)
 • Pravilnik o načinu rada i postupanja čuvara prirode
  (NN 35/21)