Informacijski model

Osnovna ideja BIM-a je BIM model. 3D model građevine koji sadrži i sve informacije o toj građevini. Iako je to samo po sebi jasno ipak je važno je naglasiti jer znamo da to ne završi uvijek tako, posebno ne na prvim projektima.

Prvi projekti ponekada izgledaju tako da model posluži samo kao osnova za projektnu dokumentaciju, što je korisno ali to još uvijek nije BIM. BIM počinje kada uz geometriju model sadrži i sve informacije koje su dogovorene da će se razmjenjivati na projektu. Kada ne moramo uz model slati dodatne informacije u nekim drugim datotekama npr. To podrazumijeva i da su izmodelirati svi relevantni elementi modela i to do odgovorenih detalja (vidi LOD).

Postavlja se pitanje dali sve informacije na projektu mogu stati u jedan model? Iako često pričamo o jednom modelu to ustvari najčešće nije tako. Na BIM projektima postoji više modela - koliko ovisi i o tome koliko sudionika učestvuje na projektu. Isto tako i neki od sudionika će vjerojatno imati više modela ovisno o tome koje još zadaće ti modeli trebaju ispuniti (npr. analitički model, energetski model, itd.). No važno je da postoji jedan - zajednički model - gdje se spajaju sve potrebne informacije važne za donošenje odluka i organizaciju gradnje.

Rezultat BIM projekta je tako kvalitetan BIM model koji sadrži sve relevantne podatke. No kako bi BIM projekt bio što kvalitetniji predlaže se da se modeli formiraju već od najranije faza projekata. Jedna od glavnih prednosti ovakvog načina rada jest da se projektantske odluke donose na osnovu informacija koje ne možemo imati samo na osnovu uobičajenih 2D crteža. BIM modeli nam pružaju mogućnosti da od najranije faze sagledamo sva rješenja, proanaliziramo razne aspekte objekta i iskomuniciramo ih na kvalitetan način među sudionicima i tako da naše projektantske odluke budu što kvalitetnije. Tako da se osim samog vidljivog rezultata koji predajemo Naručitelju - BIM model - BIM projekt vrednuje i po tome koliko smo koristili informacije iz modela da naš ukupni rezultat - a to je izgrađeni objekt - bude kvalitetan.