Odgovornost

Odgovornost prilikom izrade projektne dokumentacije jednostavno je utvrditi: projekti različitih struka uvezani su i isporučeni, ovjereni žigom i potpisom projektanta te sve što je sadržano u mapi je odgovornost onoga tko ju je izradio i ovjerio.

Utopijska ideja kako će u BIM sustavu svi projektanti raditi na istom modelu i u realnom vremenu dijeliti podatke rasplinula se vrlo brzo jer je u tom slučaju nemoguće utvrditi odgovornost. Npr. projektant strojarstva bi mogao pomaknuti nosivi stup radi lakšeg smještanja svojih instalacija. Takve promjene ne bi bile lako vidljive, pogotovo ako se radi o većem modelu, a greška bi se utvrdila tek na gradilištu što u potpunosti negira smisao primjene BIM procesa.

Ukoliko je jedan od zahtjeva prilikom ugovaranja izrade projekta i primjena BIM-a, sve uključene strane moraju znati što se točno podrazumijeva. Nemoguće je u ugovoru navesti jednostavnu stavku kao npr. “Projektant mora projekt izraditi u BIM sustavu.” jer time nije definirano ništa, a može biti definirano sve, ovisno o percepciji pojedine zainteresirane strane (investitor misli da je zatražio sve što je moguće napraviti, a projektant misli da treba isporučiti samo ono što je nužno). Neophodno je ugovorno precizno definirati obveze svih uključenih strana: što investitor propisuje, odn. koja je namjena BIM procesa; što projektant mora isporučiti da bi zadovoljio BIM zahtjeve, da li će se BIM model kasnije koristiti za upravljanje te koje je podatke u tom slučaju potrebno unijeti u model itd.

Svaka ugovorom definirana obveza za sobom, naravno, povlači i odgovornost.

Odgovornost u BIM procesu utvrđena je kroz dvije glavne stavke:

 1. Propisanim stupnjem razrađenosti projekta (engl. LOD - Level of Development)
  Stupanj razrađenosti projekta sastoji se od grafičkih (Level of Detail = stupanj detaljnosti) i ne-grafičkih podataka (Level of Information = stupanj informacija).
  LOD precizira kako trebaju biti modelirani pojedini elementi BIM modela (zidovi, ploče, vrata, prozori, ograde, oprema itd), a sve kako bi se zadovoljila pojedina faza projekta. Npr. nema smisla u model koji se koristi za idejno rješenje unositi točne modele pojedinih elemenata kao npr. odabir garažnih vrata na obiteljskoj kući.
  LOI definira potrebne informacije za pojedinu fazu: od generičkih informacija u ranijim fazama projekta (npr. kada određenih dimenzija) pa do preciznijih (npr. točna marka i model kade, njene precizne dimenzije, način ugradnje, točna geometrija itd).
 2. Procesom razmjene podataka i BIM modela u tzv. CDE (Common Data Environment)
  Proces razmjene podatak mora biti jednostavan i jasan svim sudionicima. Pošto će se u BIM procesu koristiti više različitih aplikacija potrebno je definirati način razmjene i pohrane informacija. Moguće je koristiti jednostavne cloud servise za pohranu podataka (npr. Dropbox), softvere za upravljanje podacima (BIMeye, dRofus), klasične uredske alate (Excel, Word, Google Docs)...

  Ne postoje fiksna i kruta pravila: potrebno je za svaki projekt odabrati optimalan način rada s obzirom na zahtjeve, projektni zadatak, rokove, faze projekta, sudionike i sve ostale parametre koji mogu utjecati, a koje je potrebno sagledati i integrirati u BIM proces. Jedino što mora biti kruto su pravila razmjene i pohrane kako bi se u svakom trenutku znalo tko je za što zadužen i odgovoran.

Obje navedene stavke moraju biti definirane ugovorom i/ili BIM provedbenim planom.

SUDIONICI

Potrebno je razlikovati pojedine sudionike u BIM procesu temeljem njihovih zaduženja i odgovornosti:

 1. BIM modeler zadužen je za izradu BIM modela u nekoj od BIM aplikacija (ArchiCAD, Allplan, Revit itd). Nije nužno u isto vrijeme i projektant, odn. na većim projektima će sigurno jedan projektant voditi tim od više BIM modelera.
 2. BIM koordinator zadužen je za koordinaciju modela različitih struka: preklapanje modela arhitekture i instalacija, pronalaženje neusuglašenosti i kolizija, evidentiranje problema te vođenje koordinacijskih procesa za iznalaženje rješenja dokumentiranih problema.
 3. BIM manager odgovoran je za planiranje i provedbu BIM procesa. Voditelj je izrade BIM provedbenog plana, nadzor nad provedbom te prilagodbu procesa ukoliko se tijekom izrade projekta pokažu mogućnosti za optimizacijom metoda rada i razmjene podataka.

Primjera radi, u Austriji predviđaju da će im se u slijedećih deset godina pojaviti potreba za jako velikim brojem BIM radnih mjesta: oko 30.000 BIM modelera, 3.000 BIM koordinatora i 300 BIM managera. Takav potencijal je naravno prisutan i u svim ostalim državama koje propišu primjenu BIM procesa u projektiranju te stoga očekujemo veliku potražnju i kod nas čim odgovarajuća zakonska regulativa bude na snazi.

Odgovornost sudionika potrebno je sagledati iz njihovih uloga: npr. valja razlikovati projektantsku pogrešku od pogreške u modeliranju i/ili unosu informacija. Neki od elemenata neće biti vidljivo modelirani u BIM modelu jer bi njihova izrada trajala predugo, a i povećani broj poligona bi usporio rad na kompleksnim projektima. Stoga je potrebno definirati koji elementi se kako prikazuju, a oni koji se ne prikazuju u modelu na koji drugi način su evidentirani i korišteni.