Općenito o BIM-u

ŠTO JE BIM?

BIM – Building Information Modeling tehnologija standard je u velikom broju zemalja EU i svijeta –u velikoj je ekspanziji te su vlade razvijenijih država zakonski regulirale njegovu implementaciju; u Velikoj Britaniji od 1.4.2016. za sve javne investicije obavezna je primjena tzv. BIM Level 2 načina rada, a sličan princip također uvode Francuska i Danska. Najdalje su u primjeni BIM-a došle skandinavske zemlje; u Švedskoj i Norveškoj BIM tehnologiju već godinama koriste javnopravna tijela i velike građevinske tvrtke zbog ostvarivanja znatnih ušteda. Direktivom 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća, BIM je naveden kao smjer izrade projektne dokumentacije kojem trebaju težiti sve zemlje članice EU te će Hrvatska s vremenom regulirati svoju zakonsku osnovu i u tom pogledu. Nažalost, činjenica je da se u Hrvatskoj očekuje zakonska implementacija BIM tehnologije sukladno Direktivi 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća i tendenciji zakonske regulacije korištenja BIM-a u razvijenijim državama EU, dok istovremeno ne postoji hrvatski BIM standard ni tržišna konkurentnost lokalnih projektantskih tvrtki.

BIM – Building Information Modeling je proces izrade projekata iz područja graditeljstva kroz izradu virtualnog trodimenzionalnog informacijskog modela građevine, sa snažnim naglaskom na suradnji svih sudionika u procesu projektiranja i sudionika u gradnji.

Važno je naglasiti da BIM nije termin kojim se označava trodimenzionalni model građevine, već se on odnosi na proces izrade projekata i projektne dokumentacije. BIM proces, između ostalog, podrazumijeva izradu 3D informacijskog modela koji uz 3D geometriju sadrži i ostale podatke o građevnim elementima (debljina, gustoća, fizikalne karakteristike, pozicija itd). BIM obuhvaća sve sudionike u procesu građenja: projektante, investitore, upravitelje, izvođače, proizvođače materijala itd., a korištenjem BIM sustava kreiranje tehničke dokumentacije je neusporedivo brže, točnije i ažurnije od klasičnog 2D crtanja.

 

BUILDING INFORMATION MODELING

 • Building information modeling standard je u izradi projekata i projektne dokumentacije
 • „CAD je prošlost”, iako će ostati u upotrebi kao jedan od alata BIM-a
 • BIM treba promatrati kao evoluciju koja donosi nove tehnologije i procese, metodologiju projektiranja s izraženim naglaskom na suradnji svih sudionika – više od softvera koji se koristi
 • Proces implementacije BIM-a u građevinskom sektoru koji se u zemljama EU i svijeta odvija već duži niz godina u Hrvatskoj tek započinje

 

IMPLEMENTACIJA BIM-a - PROJEKCIJE

   

IMPLEMENTACIJA BIM-a - OČEKIVANJA

Promjene u radnom procesu
 • Projektanti se susreću s novom metodologijom projektiranja koja obuhvaća direktan rad u 3D modelu s znatnim brojem informacija, uz kontinuiranu suradnju svih sudionika gradnje.
 • Brža i točnija dokumentacija uz više vremena utrošenog na dizajnerskim/projektantskima
Uštede
 • Korištenjem BIM tehnologija i procesa očekuje se ostvarivanje znatnih ušteda u procesu gradnje kroz jeftiniju gradnju, manje grešaka na gradilištu, izbjegavanje koliczija i sl.
 • BIM metodologija doprinosi i Održivim projektima i većina održivih projekata rađenaje uz provođenje velikog broja analiza BIM alatima
Dokumentacija
 • Jednostavnije praćenje promjena na projektima svih sudionika gradnje
 • Manje grešaka, točna dokumentacija u svakom trenutku
 • Jednostavnije ishođenje dozvola
 • Jednostavnije provođenje financijskih analiza
 • Bolji FM, manji troškovi cjelokupnog životnog vijeka građevine
Ulaganja
 • Očekuju se znatna ulaganja u javne projekte kroz BIM
 • Države i vlade svih članica EU potiču se da u prijelaznom periodu odrade što više projekata kroz BIM
 • Veća konkurentnost na tržištu

Uz postepeno svladavanje BIM procesa projektiranja, u svakodnevno praksu implementiraju se znanja potrebna danas i nezamjenjiva sutra; osigurava se jačanje kompetencija svih sudionika graditeljskog sektora u Hrvatskoj prema europskoj i svjetskoj praksi. 

Korisni linkovi:

Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća