Pojmovnik

BEP – BIM plan izvršenja (eng. BIM Execution Plan - BEP)

BIM – Proces projektiranja, izvođenja ili upravljanja izgrađenim okolišem primjenjujući elektroničke objektno usmjerene informacije. (eng. Building Information Modeling)

BIM alat – Softversko rješenje uz pomoć kojeg autor izrađuje BIM model

BIM model – Model informacija o građevini. Predstavlja digitalnu, objektno usmjerenu reprezentaciju fizikalnih i funkcionalnih karakteristika građevine. BIM model služi kao dijeljeni repozitorij znanja i informacija o građevini te oblikuje pouzdanu bazu za donošenje odluka tijekom životnog vijeka projekta. (eng. Building Information Model)

BIM voditelj projekta – Osoba koja je zadužena za vođenje BIM dijela projekta

CDE – Zajedničko podatkovno okruženje.  Jedinstven izvor informacija za određeni projekt. Koristi se za prikupljanje, upravljanje i dijeljenje svih relevantnih odobrenih dokumenata projekata namijenjenih za višedisciplinarne timove u upravljanom procesu. (eng. Common Dana Enviroment – CDE)

EIR – BIM zahtjevi naručitelja (eng. BIM Employer's Information Requirements – EIR)

Komponenta / BIM element – Virtualni element koji predstavlja fizički građevinski objekt. Sastavni dijelovi modela mogu biti parametarski, 2D ili 3D, a također mogu predstavljati i apstraktne elemente (npr. oznaku sjevera)

LOD – Stupanj razrade elemenata BIM modela. Mjera kojom se opisuje pouzdanost informacija koje su dio elemenata (eng. Level of Development – LOD)

LOI - Razina razvijenosti elemenata BIM modela koja uključuje samo Atribute modela, a ne i geometriju modela. (eng. Level Of Information – LOI)

Naručitelj – Organizacija ili pojedinac koji je definirao BIM zahtjeve za BIM projekt

Organizacija /Sudionik na projektu – Pojam se odnosi na pojedince ili organizacije angažirane od strane klijenta / vlasnika, glavnog konzultanta ili građevinskog konzorcija da sudjeluju u projektu

Objašnjenje BIM pojmova na hrvatskom možete potražiti na: https://bimdictionary.com/