Uvod

BIM plan izvršenja projekta – BEP je osnovni dokument koji definira BIM strategiju i procese koji su potrebni za uspješno odvijanje i završetak BIM projekta.

BIM pristup koristimo kako bi smo pospješili proces projektiranja, izvođenja i upravljanja te unaprijedili kvalitetu projekta kroz korištenje virtualnog modela građevine (BIM model). BIM model pruža mogućnost ranijeg uočavanja i razrješenja potencijalnih grešaka i/ili preklapanja prije nego što oni budu vidljivi pri izvođenju. Također, BIM pristup sudionicima projekta pruža mogućnost da efikasnije komuniciraju u svrhu optimalne usklađenosti i predvidljivosti odvijanja faza projekta. Time se umanjuje rizik te osigurava pozitivno i profitabilno iskustvo sudjelovanja u projektu za sve sudionike.

Što se može očekivati ukoliko se primjeni BIM pristup:

·        Visokokvalitetna dokumentacija

·        Odluke donesene prema kvalitetnim informacijama

·        Efikasniji razvoj projektantskih rješenja koji omogućava da se ključne odluke donesu ranije, dok manje koštaju

·        Napredna multidisciplinarna koordinacija

·        Manja cijena izgradnje objekta

·        Bolja preglednost projektantskih rješenja u svim fazama   

·        Preciznija procjena troškova

·        Veća preciznost i konzistentnost informacija o projektu

·        Informacije u obliku koji je prikladan za upravljanje i održavanje građevine

Ovaj dokument sadrži slijedeće elemente:

·        Zaduženja

·        Odgovornosti

·        Zahtjeve i procese

·        Dobru praksu   

·        Relevantne poslovne procese

·        Zahtjeve za softver

Ukoliko u zahtjevima Naručitelja postoje točke koje nisu navedene u ovom projektu, a potrebno ih je ovim dokumentom definirati, nužno ih je dodati kao sastavni dio dokumenta.

Svrha dokumenta

Ovaj dokument koristiti se kao dodatak ostalim standardnim dokumentima potrebnim za definiranje i ugovaranje projekta, a ne kao njihova zamjena. Ovaj dokument ne može biti razlog za bilo kojeg sudionika u projektu da ne izvrši obaveze iz ugovora.

BEP trebaju dogovoriti i prihvatiti svi sudionici na BIM projektu kako bi se osiguralo efikasno odvijanje BIM projekta.