Formati datoteka

U svakom BIM projektu uobičajeno je da postoji više formata datoteka, ovisno o BIM softverskim alatima koje koriste sudionici na projektu. Koje će formate koristiti sudionici unutar timova pojedinih struka dobro je definirati ali nije ključno za  provođenje BIM projekta. Ključno za provođenje projekta definirati koji će se formati koristiti za razmjenu datoteka i informacija na projektu.

Ovisno o zahtjevima Naručitelja i mogućnostima sudionika moguće je definirati različite formate datoteka za isporuku.

Formati koji se mogu razmijenivati na BIM projektu mogu biti izvorni formati BIM alata ili nezavisni formati koji nisu vezani uz neki BIM alat. Odluka koji će se formati koristiti za razmjenu donijeti će se kada se ustanovi kojim alatima raspolažu sudionici na BIM projektu.

Izvorni formati BIM alata

To su formati koji se mogu editirati samo u izvornom BIM alatu. Ovi alati su pogodni za razmjenu datoteka ukoliko svi sudionici koriste iste ili kompatibilne alate. Prednosti razmjene u izvornim formatima je što su sve informacije sačuvane i moguće je i nakon razmjene nastaviti rad na modelu. Nisu prikladni za projekte gdje se koristi više različitih BIM alata.

RVT - Ove je Autodeskov format koji koristi Autodesk Revit. Pojavljuje se još i RFA format koji označava pojedini sastavni element Revit modela (Revit familiju). Višekorisnički rad implementiran je unutar samog alata.

PLN - Nativni ArchiCAD format. Za višekorisnički rad na istom modelu koristi se aplikacija BIM Server koja je u biti velika baza podataka i omogućuje pristup modelu iz lokalne mreže ili putem internetske veze. Za potrebe arhiviranja projekti se mogu spremiti u PLA format, koji sadrži i sve korištene biblioteke objekata i simbola.

NDW (PRJ)- Format koji koristi Allplan je NWD (Nemetschek Drawing), u stvari Allplan u pozadini koristi bazu podataka i ne može se reči da koristi samo jedan tip datoteke. Za punu funkcionalnost potreban je čitavi projekt koji se nalazi u PRJ mapi softvera. Za svaki projekt formira se nova mapa koja sadrži sve potrebne datoteke. Time je olakšano komuniciranje između više korisnika jer se (automatski, u pozadini) razmjenjuju samo one datoteke koje su se promijenile. Uvjetno, putem razmjene pojedinih crteža, korištenjem NDW formata može se konunicirati samo dio projekta koji se u toj datoteci nalazi, npr. Tlocrt neke etaže, pojedini presjek, pročelje i sl.

DWG – Ovo je Autodeskov format koji je originalno koristio AutoCAD ali ga danas mogu izvoziti i uvoziti gotovo svi BIM alati. Ova format ne prenosi BIM informacije ali u ranim BIM projektima koristiti će se za razmjenu informacija sa suradnicima koji ne koriste BIM alate.

Svaki izvoz i uvoz datoteka koje nisu u izvornom formatu je situacija gdje se može dogoditi da dođe do gubljenja informacija. Zato u svim  situacijama gdje je moguće razmjenjivanje izvornih datoteka to je preporučena solucija.

Neutralni formati datoteka su formati koji nisu vezani za određenu organizaciju ili BIM alat već su otvorenog tipa i smije ih se koristiti u svim BIM alatima.

IFC – Industry Foundation Classes(IFC) Najrašireniji nezavisni format za razmjenu BIM datoteka je. To je otvoren i neutralan format koja omogućuje razmjenu informacija o građevini među različitim CAD / BIM aplikacijama, čiji format može sadržavati različite informacije o hijerarhiji građevina, tipovima elemenata, geometriji, materijalu, sustavima i zonama, kao i mnoge druge podatke. Večina BIM alata mogu izvesti modele i uvesti modele tog formata. Ovaj format namjenjen je samo za čitanje informacija iz modela i nije namijenjen da se na njemu nastavi rad.

Prednost je ovog formata što ga možemo koristiti u raznim aplikacijama te ne ograničava proces samo na jednu platformu. Nedostatak je to što jednom kada izvezemo u takav format rad na modelu više nije moguć već samo čitanje geometrije i informacija.

Da bi IFC format ispravno ispunio svoju zadaću potrebno je izvršiti izvjesna podešavanja prije izvoza u taj format. Kompatibilnost sa svim drugim BIM alatima nosi sa sobom i neke mane pa je  nedostatak ovog formata da se neke informacije iz izvornog modela ipak gube.

COBie – Construction Operation Building Information Exchange (COBie) je nezavisan format kojim sadržava uglavnom tekstualne/brojčane prikaze podataka a ne grafiku ili geometriju. Podaci su uglavnom organizirani u tablice ili relacione baze podataka. Ovaj format se koristi za prijenos podataka koji se generiraju tijekom procesa i izgradnje te se predaju subjektima koji krajnjim korisnicima – odrfžavanje. Za razliku od IFC formata ovaj format prikazuje podatke na način da ih korisnik može koristiti dok je IFC prilagođen tome da ga koriste BIM softveri.