Način razmjene

Što je razmjena datoteka i informacija efikasnija to je efikasniji i sam BIM projekt. Pod efikasnom razmjenom informacija podrazumijeva se da su informacije ažurirane i svima dostupne.

Isto tako važno je naglasiti da su datoteke koje se koriste na BIM projektima puno veće nego u klasičnom 2D načinu rada. Pa je time distribucija datoteka nešto otežana, a količina prostora za pohranu treba biti veća. Današnja rješenja bazirana na razmjeni datoteka mailovima i pohranjivanje datoteka na odvojenim mjestima nisu pogodna za efikasno upravljanje informacijama.

Kako bi se osigurali gore navedeni uvjeti u BIM projektima koristi se centralno mjesto za pohranu datoteka (eng. Common Data Enviroment - CDE).

To je centralno mjesto za pohranu, upravljanje i dijeljenje svih relevantnih datoteka i informacija na projektu među svim sudionicima na projektu.

CDE može imati razne forme, ovisno o veličini i kompleksnosti projekta i mogućnostima koje se žele koristiti. Od dijeljene mape na disku (dovoljno za manje projekte ili početne faze) do naprednog servisa u oblacima. Ovo rješenje treba biti digitalno, svi trebaju imati pristup do podataka koji su tamo smješteni i treba ga se moći podijeliti na dijelove ovisno o kategoriji informacija.

Kako god bilo bitno je da su podaci na toj lokaciji svima dostupni u svakom trenu i korektno strukturirani kako bi se jednoznačno znalo koja datoteka je aktualna za pojedinog korisnika.

Nadalje trebalo bi omogućiti selektivan pristup podacima ovisno o potrebama sudionika i pravima koje je dao Naručitelj. Ne trebaju svi sudionici sve podatke pa je nakon odluke kome što treba potrebno organizirati podatke sa dogovorenim pravima pristupa.

Prijedlog organizacije tog mjesta za pohranu podataka dat je u BEP-u prema UK standardima, ali moguće ga je podesiti prema potrebama pojedinog projekta.

Naravno uz podatke koji će biti distribuirani preko te zajedničke platforme potrebno je da svaki sudionik čuva sve relevantne verzije datoteka na svojoj lokaciji.

Osim razmjene samih datoteka u BIM projektu  pretpostavlja se i efikasnija i češća razmjena informacija o radu na projektu. U ti svrhu postoje mnogi alati koji mogu tome poslužiti bolje od e-maila. Najjednostavniji način su grupe na nekom od servisa za komunikaciju dok opet postoje specijalizirani alati baš za tu namjenu.