Struktura podataka

Jasna struktura podataka pruža nam jednostavnije snalaženje i upravljanje podacima. Ona treba biti dogovorena među svim sudionicima na projektu putem BEP-a. Uobičajena podjela datoteka je na radne, dijeljene, predane i arhivirane.

Struktura mapa

Informacije u CDE mogu biti u raznim statusima ali preporučaju se četiri glavna statusa:

RADNO

Sadrži neodobrene informacije svakog sudionika. Koriste ih korisnici unutar iste organizacije sudionika.

DIJELJENO

Datoteke koje su provjerene i odobrene da ih mogu koristiti drugi sudionici. Mogu biti dodijeljena prava pristupa.

PREDANO

Informacija koja je odobrena od Naručitelja i spremna za ishođenje dozvola, izradu ponudbene dokumentacije ili građenje.

ARHIVA

Datoteke koje više nisu aktualne ali ih je potrebno sačuvati radi praćenja rada na projektu.