LOD (Level of Development) – Stupanj razrađenosti projekta

Što je zapravo LOD ili Stupanj razrađenosti projekta?

BIM podrazumijeva upravljanje s vrlo mnogo podataka (objekata, modela, informacija). Podataka koji nisu nužno potrebni u svim fazama projekta, niti za sve sudionike projekta. Iz tog razloga pojavio se LOD ili Stupanj Razrađenosti projekta. Stoga bismo pojednostavljeno mogli reći da je LOD ili stupanj razrađenosti projekta mjerilo koju količinu podataka ugrađujemo u model, naravno, ovisno o fazi projekta, odnosno koliko ozbiljno uzimate podatke koji predstavljaju elemente BIM modela.

LOD daje točnu razinu podataka, prethodno dogovorenu, ovisno o fazi projekta. Pri tome treba uzeti u obzir da LOD ne podrazumijeva isključivo razinu točnosti grafičkog prikaza, niti mjerilo količine, niti nužno druge informacije poput materijala ili proizvođača. Sudionici gradnje ne moraju nužno znati sve podatke o BIM elementu koji je ugrađen u BIM projekt.

Primjerice, izvođača ne zanima kako izgleda oprema koju mora dobaviti, ali treba podatke o modelu, proizvođaču i količinu. Projektanti instalacija ne trebaju niti te podatke, ali trebaju znati dimenzije istog i eventualno pozicije priključaka. Investitora vjerojatno zanima kako izgleda i koja je cijena…

S obzirom na navedeno, projektanti, sudionici projekta, moraju znati koliko zapravo informacija moraju u određenoj fazi projekta isporučiti i na koji način. Upravo to definira LOD ili Stupanj razrađenosti projekta.  

Stupanj razrađenosti BIM modela povećava se kako se projekt razvija po svojim fazama, i često se zasniva na postojećim informacijama koje se razvijaju iz jednostavnog konceptualnog modela do detaljnog izvedbenog modela. Isti model sadržavati će sve više informacija ovisno o tome u kojoj fazi se projekt nalazi. U konceptualnoj fazi stup će biti prikazan vrlo shematski s osnovnom informacijom („…ovdje se nalazi stup…“), stol vjerojatno neće biti prikazan, ili će biti prikazan shematski kao i stup bez daljnjih informacija.

U daljnjim fazama isti će BIM element dobiti sve više informacija (npr. točne dimenzije, materijal, za stup će biti definirana armatura, za stol proizvođač i sl.). Naravno, različiti BIM elementi u projektima će se razrađivati različitim brzinama, a podaci mogu doći od različitih sudionika projekta.

Primjer, na temelju radnog stola:

LOD 100 = ovdje se nalazi stol
LOD 200 = ovdje se nalazi stol minimalnih dimenzija 80/140/72
LOD 300 = ovdje se nalazi radni stol minimalnih dimenzija 80/140/72, sa metalnim nogama i drvenom radnom plohom

LOD 400 = ovdje se nalazi radni stol minimalnih dimenzija 80/140/72, sa metalnim nogama i drvenom radnom plohom, proizvođač, model
LOD 500 = ovdje se nalazi radni stol minimalnih dimenzija 80/140/72, sa metalnim nogama i drvenom radnom plohom, proizvođač, model, dobavljač, datum nabave

Primjer, općenito:

LOD 100 = ovdje se nalazi objekt
LOD 200 = ovdje se nalazi objekt približnih dimenzija
LOD 300 = ovdje se nalazi objekt specifičnih dimenzija, opcija, funkcija

LOD 400 = ovdje se nalazi specifični točno definirani objekt
LOD 500 = ovdje se nalazi specifični točno definirani objekt, dobavljač, datum nabave

BIM modeli mogu biti vrlo kompleksni i sadržavati vrlo mnogo podataka. Neki od njih nisu nam potrebni u određenim fazama projekta. Stoga je vrlo važno da se definira LOD ili Stupanj razrađenosti projekta.

Prethodno započinjanju projekta, svi sudionici projekta moraju znati koje su im obaveze uz isporuke i stupnjeve razrađenosti projekta. Isti se unaprijed dogovaraju s Investitorom ili Voditeljem projekta čime se osigurava da se projekt razrađuje dovoljno detaljno u odnosu na fazu projekta, te da su informacije koje se isporučuju Investitoru dovoljne kako bi mogao donositi odluke o daljnjem razvoju projekta i kako bi se isti mogao uspješno dovršiti.

Stupanj razrađenosti nam također daje podatak i koliko su informacije sadržane u projektu pouzdane. Naručitelj / Investitor definira stupanj razrađenosti koji je potreban u Informacijskom zahtjevu Investitora (eng. Employer’s Information Requirements - EIR). Informacijski zahtjev investitora, EIR, može se dodati BIM protokolu, ili biti dio ugovora, što dostavu obaveznih informacija čini ugovornom obvezom. Svakako je potrebno da se LOD definira prilikom izrade BEP-a.