Implementacija LOD na projektima - preporuke

Ključna preporuka ovog vodiča jest uporaba postojećih standarda za LOD.

Osim ako ne postoje specifični zahtjevi projekta ili investitora, gdje je moguće, potrebno je koristiti međunarodno priznate standarde. U nedostatku boljih opcija, svakako se može koristiti standard koji je već razvio ili koristio projektni tim sudionik projekta. Razvoj specifičnog LOD standarda od nule za svaki novi projekt trebao bi se izbjegavati.

Daljnje preporuke:

  1. Definirajte geometriju svakog elementa modela za svaki imenovani LOD prema standardu. Vidjeti: BIMForum LOD specifikacija,
  2. Definirajte sadržaj podataka svakog elementa modela za svaki imenovani LOD u odnosu na standard, npr. NATSPEC,
  3. Koristite standardne LOD tablice da dokumentirate LOD pojedinačnih elemenata modela u dogovorenim vremenima, fazama, u korelaciji sa Level of detail,
  4. Koristite standard za protokole koje treba promatrati tim članova kada se zajednički upravlja modelom na projektu, npr. AIA nacrt dokumenata
  5. Dokumentirati dogovorene standarde i sve njihove varijacije u BIM planu upravljanja