Level of detail

Svakako treba razjasniti i što je Level of detail budući de se vrlo često miješa sa Level of Development.Level of detail ili Stupanj detaljnosti.

Stupanj detaljnosti je mjera kojom određujemo količinu informacija kojom je opisan arhitektonski ili BIM element. Količina informacija vezana je za razinu odnosno Stupanj detaljnosti, a koja je direktno povezana sa Stupnjem razrađenosti te se treba definirati međusobna korelacija između Stupnja razrađenosti i Stupnja detaljnosti. Ne možete imati određeni Stupanj razrađenosti ukoliko nije popraćeno sa određenim Stupnjem detaljnosti. S druge strane samo definiranje razine detaljnosti doima se kao definiranje grafičkog prikaza, ali treba uzeti u obzir da je samo definiranje grafičke razine besmisleno - nije važno koliko izgleda realna stolica, ako nemate proizvođača i modela podataka, nitko ih ne može platiti ili naručiti - izgleda lijepo.

Stupanj detaljnosti, razina grafičkog izgleda ne mora nužno napredovati tijekom projekta, ona zapravo može ići unatrag. Realnost projekta obično znači da koristite najvišu razinu detalja na početku kada je najniža razina razvoja, jer to je kada koristite renderirane slike kako biste prodali dizajn klijentu. A kako bi se sačuvala niska kompleksnost modela s povećavanjem Stupnja razrađenosti, potrebno je sniziti Stupanj detaljnosti (u korist većeg broja informacija BIM elementa)

Kako bi se izbjeglo nesporazume između dva vrlo slična pojma, stupanj detaljnosti / level of detail koristi drugačiju nomenklaturu. Najčešća tri primjera su CIC, USACE M3 i AEC BIM Protokol. Kao primjer navesti ćemo AEC BIM Protokol, a podaci o drugim nomenklaturama dostupni su na linku.

AEC (UK) BIM Protocol
G0 – Shematski prikaz
G1 – Konceptualni prikaz
G2 – Definirani prikaz
G3 – Renderirani prikaz

Nomenklatura se može prilagoditi standardu ili projektu, ali preporuka je držati se standardnih nomenklatura radi lakšeg razumijevanja.

Stupanj detaljnosti definira se istim tablicama kao i Stupanj razrađenosti upravo kako bi se između dva zahtjeva postavila korelacija, te kako bi se što preciznije definirale obaveze sudionika projekta / projektanta.

 

PAS 1192-2 poznaje level of definition - stupanj definiranosti. Stupanj definiranosti se prema PAS 1192 sastoji od dvije komponente:

  1. Stupanj detaljnosti – odnosi se na grafičku definiranost projekta,
  2. Stupanj informacije – odnosi se na negrafičke elemente

Trenutno ne postoji definirana dinamika unosa informacija u projekte, osim preporuke da naručitelj definira istu. Pretpostavka je da dinamika unosa i stupanj razrađenosti projekta ovisi o tipologiji projekta.

 

PAS 1192 daje općenite smjernice:

  1. brief - sažetak ili projektni zadatak – postojeće stanje, lokacijski uvjeti i sl.
  2. koncept - model se sastoji od osnovnih volumena, 2D grafike i nekih generičkih elemenata
  3. definition - model sadrži općenite elemente na temelju kojih se može odbrati željena oprema – mogli bismo usporediti s idejnim projektom
  4. model sadrži detaljnije 3D BIM elemente sa podacima o minimalnim prostorima, parametrima, instalacijama i održavanjem - korelacija sa glavnim projektom
  5. build and commission – Generički objekti zamjenjuju se s objektima proizvođača, s bitnim informacijama ponovno povezani s zamjenskim objektima i dodanim informacijama proizvođača - izvedbeni projekti
  6. handover and close-out – Model predstavlja izvedenu građevinu i sve potrebne informacije uključene su u dokumentaciju primopredaje, uključujući i dokumentaciju o održavanju i radu, zapisima o puštanju u pogon, zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima itd. - izvedeno stanje i primopredaja
  7. operation and in-use – podaci se ažuriraju promjenama, informacijama o održavanju i sl. - upravljanje