Poštovani kolegice i kolege,

u sklopu djelovanja u svrhu popularizacije Building Information Modeling (BIM) tehnologije i edukacije članova o BIM procesu projektiranja, Odbor za informatizaciju, web i digitalne tehnologije Hrvatske komore arhitekata pokrenuo je projekt/platformu BIM otvoreni vodič za arhitekte.  

Potaknuti činjenicom da se u Hrvatskoj BIM tehnologija koristi sporadično te je ograničena uglavnom na korištenje u projektnim uredima uz česti izostanak interdisciplinarne suradnje u sklopu BIM procesa projektiranja, Hrvatska komora arhitekata u 2016. godini pokreće niz aktivnosti orijentiranih informiranju o BIM procesu i popularizaciji korištenja BIM tehnologije u Hrvatskoj. U sklopu tog djelovanja, na konferencijama, radionicama i okruglim stolovima na temu BIM-a održanim tijekom 2016. i 2017. godine, poseban naglasak stavljen je na omogućavanje veće razine interakcije s publikom, sa željom da komentari i pitanja članova HKA rezultiraju jasn(ij)om slikom potreba vezanih uz informiranost i znanje o BIM-u.

Pri tome su česti komentari i pitanja članova HKA bili: „Koji je optimalan način implementacije BIM-a u svakodnevnu arhitektonsku praksu?“, „Na projektu koje vrste/tipologije početi s implementacijom BIM-a?“, „Koliko traje proces implementacije BIM-a u prosječnom arhitektonskom uredu?“ i sl. Kao rezultat ovih i sličnih spoznaja o razini informiranosti o BIM-u, nedostatka motiva za korištenje BIM-a te nejasnih benefita implemetacije BIM-a, jedan od važnijih ciljeva postao je formiranje smjernica za korištenje BIM tehnologije – BIM sotware-a i BIM procesa – u svakodnevnoj praksi. Smjernice su sastavljene u formi ne samo informativno-edukativnog sadržaja, već kao praktični predložak za besplatno preuzimanje i korištenje– svojevrstan „vodič“ za implementaciju BIM procesa projektiranja u sklopu rada pojedinog arhitektonskog ureda u Hrvatskoj.

Upravo kao odgovor na najčešća pitanja članova HKA te iz diskusija na temelju njih formiran je BIM otvoreni vodič za arhitekte.

Pri tome je izrazito važno naglasiti da su smjernice, prvenstveno zbog činjenice da hrvatski standard za BIM još uvijek ne postoji, stvorene kao primjer na temelju iskustva iz prakse članova i suradnika Odbora za informatizaciju, web i digitalne tehnologije Hrvatske komore arhitekata. U tom smislu, njihov trenutno objavljen sadržaj je tek početna verzija – platforma otvorena za nadopunu i reviziju prijedlozima i iskustvima iz prakse upravo vas; članova Hrvatske komore arhitekata!  

 

Zašto BIM otvoreni vodič za arhitekte?

Hrvatska komora arhitekata 2013. godine provela je anketiranje članova o korištenju BIM tehnologije i BIM software-a u projektantskim uredima. Anketa je provedena putem online upitnika. Rezultati ankete pokazali su da se u Hrvatskoj BIM tehnologija koristi sporadično, uz slabo poznavanje principa BIM procesa projektiranja i softverskih mogućnosti te uz izostanak interdisciplinarne suradnje. Prema rezultatima, BIM tehnologiju u Hrvatskoj koristi manje od 10% projektantskih ureda.

Iako je od provođenja ankete prošlo više godina, situacija se do danas nije znatno promijenila – BIM tehnologija se koristi sporadično, uz slabo poznavanje BIM procesa projektiranja.

Također, činjenica je da se u Hrvatskoj očekuje zakonska implementacija BIM tehnologije sukladno Direktivi 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća i tendenciji zakonske regulacije korištenja BIM-a u razvijenijim državama EU, dok istovremeno ne postoji hrvatski BIM standard ni tržišna konkurentnost lokalnih projektantskih tvrtki.

 

Kako koristiti BIM otvoreni vodič za arhitekte?

Dijelovi Bim otvorenog vodiča za arhitekte sastavljeni su kao informativno-edukativni sadržaj, dok dio BEP sadrži praktični predložak za besplatno preuzimanje i korištenje. Predložak je prijedlog  stvoren kao primjer na temelju iskustva iz prakse članova i suradnika Odbora za informatizaciju, web i digitalne tehnologije Hrvatske komore arhitekata. Moguće ga je koristiti djelomično ili u potpunosti – ovisno o potrebama i opsegu konkretnog projekta i/ili pojedinog arhitektonskog ureda i njegove prakse.

 

Na koji način sudjelovati u daljnjem razvoju BIM otvorenog vodiča za arhitekte?

Svi članovi Hrvatske komore arhitekata pozivaju se da upute pitanja, komentare, prijedloge te na taj način omoguće daljnji razvoj i optimizaciju BIM otvorenog vodiča za arhitekte.

Vaše mišljenje nam je od velikog značaja!

E-mail adresa za slanje komentara, prijedloga i pitanja: bim@arhitekti-hka.hr  

 

Building Information Modeling nije promjena koja će nas dočekati tek u dalekoj budućnosti – ono je tehnologija sadašnjosti, stoga nemojmo čekati da postane zakonska obaveza i dočeka nas nespremne. Postanite dio rastuće zajednice profesionalaca koji su prepoznali prednosti i važnost Building Information Modeling procesa i tehnologija!