Nastavno osoblje

dr.sc. Jasenka Bertol Vrček, dipl.ing.arh. – voditeljica Programa izobrazbe
dr.sc. Igor Balen, dipl.ing.stroj.
Mateo Biluš, dipl.ing.arh.
Tihomir Rengel, dipl.ing.stroj.
mr.sc. Ivan Cetinić, dipl.ing.stroj.
doc.dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj.
doc.dr.sc. Dubravko Franković, dipl.ing.el.
Željka Hrs Borković, dipl.ing.arh.
prof.dr.sc. Ljubomir Majdandžić, dipl.ing.stroj.
Ljubomir Miščević, dipl.ing.arh.
Davor Perić, dipl.ing.el.
doc.dr.sc. Zoran Veršić, dipl.ing.arh.