OBVEZNO OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI ZA ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

 

Članovi HKA, odnosno pravne osobe koje obavljaju poslove energetskog certificiranja zgrada, a u kojima su za obavljanje tih poslova imenovane osobe koje su članovi HKA ostvaruju pravo na osiguranje od profesionalne odgovornosti za poslove energetskog certificiranja zgrada uz premiju osiguranja sa posebnim popustom, premija osiguranja iznosi 240,00 kuna godišnje po svakoj osobi koja obavlja poslove certificiranja.

Ugovaranje osiguranja sa premijom osiguranja sa posebnim popustom ostvarujete uz upit brokeru u osiguranju Intelios d.o.o.

Osiguranje od profesionalne odgovornosti za poslove energetskog certificiranja zgrada ugovara se na razdoblje za koje će vrijediti rješenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja osobi imenovanoj za energetskog certificiranje.

U slučaju kada imenovana osoba za energetsko certificiranje ovaj posao obavlja u tvrtki (pravnoj osobi) ugovaratelj osiguranja i osiguranik, sukladno zahtjevu ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, mora biti tvrtka (pravna osoba) bez navođenja podataka o osobama imenovanim za energetsko certificiranje na polici osiguranja, a podaci o tim osobama (ime i prezime, OIB) navode se u dodatku polici osiguranja.

KONTAKT

Intelios d.o.o. za posredovanje u osiguranju i reosiguranju
Zagreb, Avenija Dubrava 37

T. 01 2855 155, 01 2855 133
F. 01 2855 144
M. arhitekti@intelios.hr