Program izobrazbe

Program izobrazbe, propisan Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12) sastoji se od Programa osposobljavanja i Programa usavršavanja.

Program osposobljavanja obuhvaća dva modula: MODUL 1 i MODUL 2, koji se do 1. lipnja 2016. godine provode na sljedeći način:

MODUL 1 =  40 školskih sati (4 dana  tjednu, 10 sati/danu)
MODUL 2 =  40 školskih sati (4 dana  tjednu, 10 sati/danu)

Program usavršavanje provodi se:

Trajanje Programa usavršavanja =  8 -10 školskih sati (1 dan)

Od 1. lipnja 2016. godine izobrazba se mora provoditi prema Pravilniku o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN broj  73/15. i 133/15.), koji za MODUL 2 predviđa zaseban program za svaku struku.

Stoga će se od 1. lipnja 2016. program provoditi prema sljedećem programu:

MODUL 1 = 36 sati nastave (4 dana) + 4 sata ispit (zajednički program za sve četiri struke)
MODUL 2 (za svaku struku zasebni program):
– arhitektonska i građevinska struka: 20 sati nastave (4 dana) + 4 sata ispit
– strojarska struka: 26 sati nastave (4 dana) + 4 sata ispit
– elektrotehnička struka: 12 sati nastave (2 dana) + 4 sata ispit

 

MODUL 1 je Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada s jednostavnim  tehničkim sustavom.
MODUL 2 je Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko cetificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom, energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom.

Od  1. lipnja 2016. godine prema Pravilniku o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15, NN 133/15) provjeru znanja osoba koje pohađaju Program osposobljavanja (MODUL 1, MODUL 2) provodi ispitna komisija, koju čine 3 stručne osobe koje su sudjelovale u provođenju Programa izobrazbe.

Ispit traje četiri sata i sastoji se od pisanog i praktičnog dijela.

Smatra se da je osoba uspješno položila pismeni dio provjere znanja ukoliko je ostvarila najmanje 70 % bodova od svakog poglavlja koje je predmet ispita. Smatra se da je osoba uspješno položila praktični dio provjere znanja ukoliko je izrađeni energetski certifikat, odnosno izvješće o redovitom pregledu i sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije, od strane ispitne komisije koju imenuje nositelj Programa izobrazbe, ocijenjeno pozitivno na temelju razrađenog sustava bodovanja.

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12 i NN 64/13), navodi sljedeće definicije zgrada s jednostavnim odnosno složenim tehničkim sustavom:
ZGRADE S JEDNOSTAVNIM TEHNIČKIM SUSTAVOM (MODUL 1) su stambene i nestambene zgrade građevinske (bruto) površine manje ili jednake 400 m² i koje su opremljene:

  • s pojedinačnim uređajima za pripremu potrošne tople vode i koje nisu opremljene sustavima grijanja, hlađenja, ventilacije
  • s lokalnim i centralnim izvorima topline za grijanje i pripremu potrošne tople vode bez posebnih sustava za povrat topline, s razdiobom toplinske energije jednim cirkulacijskim krugom bez korištenja alternativnih sustava
  • s pojedinačnim rashladnim uređajima
  • s lokalnim sustavima ventilacije bez dodatne obrade zraka i bez povrata topline;

ZGRADE SA SLOŽENIM TEHNIČKIM SUSTAVOM  (MODUL 2) jesu sve ostale stambene i nestambene zgrade.

Novi Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15) navodi sljedeće definicije zgrada s jednostavnim odnosno sa složenim tehničkim sustavom:


ZGRADE S JEDNOSTAVNIM TEHNIČKIM SUSTAVOM (MODUL 1) jesu stambene i nestambene zgrade ukupne (bruto) podne površine zgrade manje ili jednake 400 m2 i koje su opremljene:
– s pojedinačnim uređajima za pripremu potrošne tople vode i koje nisu opremljene sustavima grijanja, hlađenja, ventilacije
– s lokalnim i centralnim izvorima topline za grijanje i pripremu potrošne tople vode nazivne snage kotla do 30 kW, bez posebnih sustava za povrat topline i bez korištenja alternativnih sustava
– s pojedinačnim rashladnim uređajima
– s lokalnim sustavima ventilacije bez dodatne obrade zraka i bez povrata topline
– posebni dijelovi zgrade koji imaju zasebno mjerilo za grijanje, etažno plinsko grijanje, priključak na zajedničku kotlovnicu ili priključak na daljinsko grijanje;
ZGRADE SA SLOŽENIM TEHNIČKIM SUSTAVOM  (MODUL 2) jesu sve ostale stambene i nestambene zgrade koje nisu zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (http://www.mgipu.hr ) izdaje na zahtjev fizičke ili pravne osobe slijedeće VRSTE OVLAŠTENJA:

  • provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom (MODUL 1) → može biti ovlaštena i fizička i pravna osoba
  • energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom (MODUL 2) → može biti ovlaštena samo pravna osoba
  • provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom i ostalih građevina (MODUL 2) → može biti ovlaštena i fizička i pravna osoba
  • provođenje energetskih pregleda javne rasvjete (MODUL 2) → može biti ovlaštena i fizička i pravna osoba

Stupanjem na snagu Zakona o gradnji (NN 153/13) od 1. siječnja 2014. godine vrijedi slijedeće:

  • ovlaštenje za energetsko certificiranje, energetske preglede zgrada i redovite preglede sustava grijanja, hlađenja i klimatizacije daje se na rok od 5 godina (članak 27.)
  • pravna osoba mora biti registrirana za djelatnost energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade (članak 30.)

Zahtjev za davanje ovlaštenja za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi