OPĆENITO

Od 2004.godine u Republici Hrvatskoj stvorena je zakonska regulativa te postavljen sustav prostornog uređenja kojim je definirano raspolaganje prostorom i građenje.

 
Inicijativa za izradu i donošenje dokumenta Arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013-2020, ApolitikA, Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja pokrenuta je od strane Razreda arhitekata HKAIG i Udruženja hrvatskih arhitekata na 1. kongresu hrvatskih arhitekata 2004. godine, te nastavljena na 2. kongresu hrvatskih arhitekata 2007. godine.
 
U sklopu 3. kongresa hrvatskih arhitekata ApolitikA 2013., održanom 2010. godine promovirane su smjernice za izradu Hrvatske arhitektonske politike, te je započeto s radom na definiranju i izradi dokumenta.
 
Prepoznavanje mjesta arhitekture u smislu njene kulturne, estetske i društvene vrijednosti dovelo je do potpisivanja zajedničke Izjave Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Savjeta za prostorno uređenje Republike Hrvatske, Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, kojom su se obvezali na promicanje i kontinuirano sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz donošenje dokumenta, čime je započeto stvaranje nacionalne platforme. Izrada dokumenta naslanja se na proces pristupanja Europskoj uniji, a neki oblik arhitektonskih politika ili pravila prihvaćen je do sada u 16 od 27 zemalja članica Europske unije, te Norveškoj i Turskoj, a u mnogima od njih uočen je značajan napredak u ekonomskom razvoju.
 
Dokument Arhitektonskih politika kojim se iskazuje javni interes za kvalitetu sveukupnog izgrađenog okoliša će nužno postati dio politike kao katalizator procesa održivog razvoja, brige o javnom prostoru, unapređenja oblikovnih vrijednosti zasnovanih na lokalnim specifičnostima, zaštiti zdravlja, klime i sigurnosti.
 
Naglašavamo da su u izradi ovog dokumenta sudjelovala sva relevantna ministarstva, a kroz rad komora sudjelovala je kompletna stručna i akademska javnost, te da je provedena javna rasprava u trajanju od 23. svibnja do 18. lipnja 2012.godine zajedno sa radionicama održanim na K1 konferenciji na kojima su sudjelovali predstavnici lokalne i regionalne samouprave i županijski zavodi.
 
Dokument je dostavljen na mišljenje Uredu za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, svim ministarstvima i jedinicama područne (regionalne) samouprave, a svi konstruktivni prijedlozi ugrađeni su u konačnu verziju dokumenta.
 
Objavljujemo  konačnu i usvojenu  verziju dokumenta Arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013-2020, ApolitikA – Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja:
 
Nosioci izrade dokumenta:
 
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Savjet prostornog uređenja Države
Hrvatska komora arhitekata
Hrvatska komora inženjera građevinarstva
Udruženje hrvatskih arhitekata
 
Dokument Arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013-2020
 
 
RADNA SKUPINA ZA PRAĆENJE IMPLEMENTACIJE DOKUMENTA
 

dr.sc. Borka Bobovec, predsjednica

Ines Merćep, dipl.ing.arh.

Mirna Sabljak, dipl.ing.arh.

mr.sc. Petar Šokić

Damir Percel, dipl.ing.građ.

Rajka Bunjevac, dipl.ing.arh.

dr.sc. Krunoslav Šmit, dipl.ing.arh.

Helena Knifić Schaps, dipl.ing.arh.

Vesna Rajković, dipl.ing.arh.

 

Andrijana Pozojević, tajnica

 
DOGAĐANJA
 
 
Predstavljen dokument „Arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013-2020, ApolitikA, Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja“ -28.svibnja 2012. u HGK- sažetak
 
Izvješće o radu Radne skupine u 2013. godini- docx format
 
 
U Poreču Zdravo urbano planiranje za siguran,  otporan, održiv i zdravi grad (2017. god) - pdf. format