OPĆENITO

Od 2004.godine u Republici Hrvatskoj stvorena je zakonska regulativa te postavljen sustav prostornog uređenja kojim je definirano raspolaganje prostorom i građenje.

 
Inicijativa za izradu i donošenje dokumenta Arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013-2020, ApolitikA, Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja pokrenuta je od strane Razreda arhitekata HKAIG i Udruženja hrvatskih arhitekata na 1. kongresu hrvatskih arhitekata 2004. godine, te nastavljena na 2. kongresu hrvatskih arhitekata 2007. godine.
 
U sklopu 3. kongresa hrvatskih arhitekata ApolitikA 2013., održanom 2010. godine promovirane su smjernice za izradu Hrvatske arhitektonske politike, te je započeto s radom na definiranju i izradi dokumenta.
 
Prepoznavanje mjesta arhitekture u smislu njene kulturne, estetske i društvene vrijednosti dovelo je do potpisivanja zajedničke Izjave Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Savjeta za prostorno uređenje Republike Hrvatske, Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, kojom su se obvezali na promicanje i kontinuirano sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz donošenje dokumenta, čime je započeto stvaranje nacionalne platforme. Izrada dokumenta naslanja se na proces pristupanja Europskoj uniji, a neki oblik arhitektonskih politika ili pravila prihvaćen je do sada u 16 od 27 zemalja članica Europske unije, te Norveškoj i Turskoj, a u mnogima od njih uočen je značajan napredak u ekonomskom razvoju.
 
Dokument Arhitektonskih politika kojim se iskazuje javni interes za kvalitetu sveukupnog izgrađenog okoliša će nužno postati dio politike kao katalizator procesa održivog razvoja, brige o javnom prostoru, unapređenja oblikovnih vrijednosti zasnovanih na lokalnim specifičnostima, zaštiti zdravlja, klime i sigurnosti.
 
Naglašavamo da su u izradi ovog dokumenta sudjelovala sva relevantna ministarstva, a kroz rad komora sudjelovala je kompletna stručna i akademska javnost, te da je provedena javna rasprava u trajanju od 23. svibnja do 18. lipnja 2012.godine zajedno sa radionicama održanim na K1 konferenciji na kojima su sudjelovali predstavnici lokalne i regionalne samouprave i županijski zavodi.
 
Dokument je dostavljen na mišljenje Uredu za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, svim ministarstvima i jedinicama područne (regionalne) samouprave, a svi konstruktivni prijedlozi ugrađeni su u konačnu verziju dokumenta.
 
Objavljujemo  konačnu i usvojenu  verziju dokumenta Arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013-2020, ApolitikA – Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja:
 
Nosioci izrade dokumenta:
 
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Savjet prostornog uređenja Države
Hrvatska komora arhitekata
Hrvatska komora inženjera građevinarstva
Udruženje hrvatskih arhitekata
 
Dokument Arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013-2020
 
 
RADNA SKUPINA ZA PRAĆENJE IMPLEMENTACIJE CILJEVA  DOKUMENTA
ARHITEKTONSKE POLITIKE RH 2013. - 2020. APOLITIKA, NACIONALNE
SMJERNICE ZA VRSNOĆU I KULTURU GRAĐENJA
 

doc. dr. sc. Maja - Marija Nahod, dipl.ing.građ., predsjednica

doc. dr. sc. Borka Bobovec, dipl.ing.arh.

Ines Merćep, dipl.ing.arh.

Mirna Sabljak, dipl.ing.arh.

Sonja Pelicarić, dipl.ing.arh.

prof. dr. sc. Ivana Franić

Za vanjske članove Radne skupine/grupe imenuju se:

Rajka Bunjevac, dipl.ing.arh.

Mirjana Čagalj

izv. prof. art. Tin Sven Franić, 

Andrijana Pozojević, tajnica

 
DOGAĐANJA
 
 
Predstavljen dokument „Arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013-2020, ApolitikA, Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja“ -28.svibnja 2012. u HGK- sažetak
 
Izvješće o radu Radne skupine u 2013. godini- docx format
 
 
U Poreču Zdravo urbano planiranje za siguran,  otporan, održiv i zdravi grad (2017. god) - pdf. format