Međunarodna suradnja

Međunarodna suradnja Hrvatske komore arhitekata

Međunarodna suradnja je važno područje djelovanja Hrvatske komore arhitekata od samog utemeljenja Komore. U početku se međunarodna suradnja odvijala ponajprije kroz uspostavljanje izravnih kontakata s kolegama iz inozemnih komora i njihova gostovanja na skupovima u organizaciji Razreda arhitekata HKAIG-a. Oni su svojim iskustvom i savjetima pomagali rad tada još mlade Komore, a kao predavači su, među ostalima, u Hrvatskoj gostovali: dr. Klaus Alberts i Tillman Prinz (Njemačka), Luciano Lazzari (Italija), Joni Tyler (Ujedinjeno Kraljevstvo), John Graby (Irska), Utz Purr (Austrija), dr. Viktor Pust (Slovenija), i drugi.

Značajan iskorak u institucionalizaciji multilateralnog međunarodnog djelovanja Komore dogodio se 2004. godine, kada je tadašnji Razred arhitekata HKAIG-a primljen u Vijeće arhitekata Europe (ACE, www.ace-cae.eu) u svojstvu promatrača. Vijeće arhitekata Europe krovna je udruga europskih arhitektonskih komora i udruženja, osnovana 1990. godine u Trevisu. Sjedište ACE-a je u Bruxellesu, a od svog osnutka Vijeće arhitekata Europe zastupa i promiče interese arhitektonske profesije pred tijelima Europske unije.

Tri godine kasnije, u studenome 2007., Razred arhitekata primljen je u stalno i punopravno članstvo Vijeća arhitekata Europe (ACE-a). Veliki uspjeh i priznanje radu hrvatskih arhitekata u Vijeću arhitekata Europe uslijedili su u studenom 2009. godine, kada je na Godišnjoj skupštini ACE-a, za člana Izvršnog odbora ove organizacije, u dvogodišnjem mandatu 2010.-2011., po prvi put izabran hrvatski predstavnik, naš kolega Vladimir Petrović. Uspješno i aktivno sudjelovanje nastavilo se i kasnije, pa je na Generalnoj skupštini u švicarskom Biel-u/Bienne-u, za člana Izvršnog odbora Vijeća arhitekata Europe u mandatu 2014.-2015. ponovno izabran hrvatski predstavnik, ovaj put tadašnji voditelj hrvatskog izaslanstva pri ACE-u kolega Dubravko Bačić.

U proteklih desetak godina, otkad Hrvatska komora arhitekata sudjeluje u radu Vijeća arhitekata Europe, izaslanstva Komore redovito su nazočila Godišnjim skupštinama ACE-a, a hrvatski predstavnici također su često sudjelovali u radu pojedinih radnih skupina ACE-a, posebno aktivno u Tematskom području I – Pristup profesiji (Odbor za obrazovanje, Bojan Baletić). Prilikom svečanog obilježavanja petogodišnjice utemeljenja samostalne Hrvatske komore arhitekata u listopadu 2014. godine, Izvršni odbor Vijeća arhitekata Europe održao je svoju redovitu sjednicu u Zagrebu, a tom se prilikom predsjednik ACE-a Luciano Lazzari sastao s ministricom Mrak Taritaš i njezinim suradnicima. Intervju s Lucianom Lazzarijem može se pročitati na http://www.arhitekti-hka.hr/hr/novosti/luciano-lazzari-imenovan-novim-predsjednikom-vijeca-arhitekata-europe!,1267.html.

Predstavnici Hrvatske komore arhitekata također su posljednjih godina aktivno sudjelovali u radu Europskog foruma za arhitektonske politike (EFAP). Od ostalih važnijih međunarodnih projekata u kojem sudjeluju predstavnici naše Komore važno je istaknuti program Međunarodnog udruženja arhitekata (UIA, http://www.uia.archi/en) "Arhitektura i djeca" (Architecture & Children: Built Environment Education Network), pokrenut s ciljem edukacije djece u temama izgrađenog okoliša, arhitekture, urbanizma i graditeljskog naslijeđa http://arhitekturaidjeca.arhitekti-hka.hr/hr/vijesti/). Od 2013. godine i primanja Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, predstavnici Komore redovito i aktivno sudjeluju u radu ENACA-e – Europske mreže kompetentnih tijela za arhitekte (www.enaca.eu, European Network of Architects' Competent Authorities). 

Od početka djelovanja naše Komore ustrajno se radilo na uspostavljanju bilateralne suradnje s arhitektonskim komorama drugih europskih zemalja, pa se posebno dobri odnosi njeguju sa slovenskom komorom (ZAPS – Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije), tršćanskom regionalnom organizacijom OAPPC-a (Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trieste), i drugima.

Danas se međunarodno djelovanje Komore ponajviše odvija kroz rad tijela, odbora i povjerenstava, kao i pojedinih članova Komore, koji, u dogovoru s predsjednicom i Tajništvom Komore, koordinira međunarodne aktivnosti Hrvatske komore arhitekata.