Registar provoditelja natječaja u Republici Hrvatskoj

 

Društvo arhitekata Istra (DAI-SAI) 

Adresa: Istarska 30, Pula
Kontakt: mob: 098/331/351; mail: dai-sai@dai-sai.hr
Period ovlaštenja 23.06.2021./23.06.2025.
Područje rada: natječaji s područja svih strukovnih smjerova
 

Društvo arhitekata Zagreba (DAZ)

Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 3/1, Zagreb
Kontakt: tel: 01/481-6151, fax: 01/4816197, mail: daz@d-a-z.hr
Period ovlaštenja: 8.8.2018./8.8.2022.
Područje rada: natječaji s područja svih strukovnih smjerova

Društvo arhitekata Zadra, (ZDA)

Adresa: Kraljskog Dalmatina 2, Zadar
Kontakt: tel: 023/778-700, fax: 023/778-370, mail: drustvo.arhitekata.zadra@gmail.com
Period ovlaštenja: 11.8.2018./11.8.2022.
Područje rada: natječaji s područja svih strukovnih smjerova

Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA)

Adresa: Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb
Kontakt: tel: 01/5509-705, mail: tajnistvo@uha.hr
Period ovlaštenja: 12.8.2018./12.8.2022.
Područje rada: natječaji s područja svih strukovnih smjerova

Grad Sisak, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Adresa: Rimskog 26, Sisak
Kontakt: tel: 044/510-110, fax: 044/510-201, mail: novela.rimay@sisak.hr
Period ovlaštenja: 14.09.2018./14.09.2022.
Područje rada: natječaji s područja svih strukovnih smjerova

Društvo arhitekata grada Osijeka

Adresa: Križanićev trg 1, p.p. 90, Osijek
Kontakt: tel: 031/221-811, fax: 031/221-810, mail: dao.osijek@gmail.com
Period ovlaštenja: 11.10.2018./11.10.2022.
Područje rada: natječaji s područja svih strukovnih smjerova

Studio A d.o.o., Zagreb

Adresa: Tuškanova 41, Zagreb
Kontakt: tel: 01/455-1144, fax: 01/455-2881, mob: 098/298-386, mail: nenad.kondza@gin.hr web: www.gin.hr
Period ovlaštenja: 28.10.2018./28.10.2022.
Područje rada: natječaji s područja svih strukovnih smjerova

Europan Hrvatska

Adresa: Ulica Republike Austrije 20, Zagreb
Kontakt: tel: 01/377-7937, mob: 091/519-5148, mail: info@europan.hr
Period ovlaštenja: 14.11.2018./14.11.2022.
Područje rada: međunarodni natječaji EUROPAN iz područja svih smjerova

Društvo arhitekata Varaždin

Adresa: Optujska 99, Varaždin
Kontakt: mob: 091/3693 263 , mail: arhitekt.vz@gmail.com
Period ovlaštenja: 14.11.2018./14.11.2022.
Područje rada: natječaji s područja svih strukovnih smjerova

Društvo arhitekata Rijeka

Adresa: Ivana Dežmana 2/a, Rijeka
Kontakt: mob: 092/2714-463, mail: info@d-a-r.hr
Period ovlaštenja: 18.04.2019/18.04.2023
Područje rada: natječaji s područja svih strukovnih smjerova

Društvo arhitekata Split (DAS)

Adresa: Starčevićeva 24/c, Split
Kontakt: mob: 098/208-235, mail: info@d-a-s.hr, web: www.d-a-s.hr
Period ovlaštenja: 19.12.2018./19.12.2022.
Područje rada: natječaji s područja svih strukovnih smjerova

STIMAR d.o.o.

Adresa: Ulica grada Vukovara 271, Zagreb
Kontakt: mob: 099/604-0278, tel: 01/6040-469, mail: stimar@stimar.hr, web: www.stimar.hr
Period ovlaštenja: 29.12.2018./29.12.2022.
Područje rada: natječaji s područja svih strukovnih smjerova

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

Adresa: Drinska 16a, Osijek
Kontakt: tel: 031/274-377, fax: 031/274-444, mob: 091/224-0701 mail: dekan@gfos.hr, web: www.gfos.unios.hr
Period ovlaštenja: 11.02.2019/11.02.2023.
Područje rada: natječaji s područja svih strukovnih smjerova

Udruženje arhitekata Međimurja (UAM), Čakovec

Adresa: Bana Josipa Jelačića 22, Čakovec
Kontakt: mail: arhitekti.medjimurja@gmail.com; web: www.uam.hr
Period ovlaštenja: 26.09.2019 / 26.09.2023
Područje rada: natječaji s područja svih strukovnih smjerova

Društvo arhitekata Šibenik (DAŠ)

Adresa: Božidara Petranovića 3, Šibenik
Kontakt: tel: 022/212-826, mob: 098/726-726, mail: info@d-a-si.hr; web: www.d-a-si.hr
Period ovlaštenja: 21.05.2020./21.05.2024.
Područje rada: natječaji s područja svih strukovnih smjerova

Matrix -D- inženjering d.o.o.

Adresa: Voćarsko naselje 118, Zagreb
Kontakt: tel: 01/461-4778, mob: 098/982-9390, mail: miroslav.dragomanović@gmail.com
Period ovlaštenja: 20.10.2019./20.10.2023.
Područje rada: natječaji s područja svih strukovnih smjerova

Grad Dubrovnik

Adresa: Pred dvorom 1, Dubrovnik
Kontakt: tel: 020/351-810, mail: jloncaric@dubrovnik.hr
Period ovlaštenja: 24.04.2020/24.04.2024
Područje rada: natječaji s područja svih strukovnih smjerova

Grad Zagreb

Adresa: Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
Kontakt: tel: 01/6503788, mail: javna.nabava@zagreb.hr
Period ovlaštenja: 29.11.2016/29.11.2020
Područje rada: natječaji s područja svih strukovnih smjerova

Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata

Adresa: Meksička 1, Zagreb
Kontakt: mail: hdka@hdka.hr
Period ovlaštenja: 04.07.2017/04.07.2021
Područje rada: natječaji s područja uređenja krajobraza

Ured ovlaštene arhitektice Katja Zorić

Adresa: Veslačka 23, Zagreb
Kontakt: tel: 01/6190-425 mail: katja.zoric@zg.t-com.hr
Period ovlaštenja: 07.07.2021/07.07.2025.
Područje rada: natječaji s područja svih strukovnih smjerova

Grad Split Služba za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Adresa: Obala kneza Branimira 17, Split
Kontakt: tel: 021/310-309; fax:021/310-258; mob: 098/895-855; mail: ruzica.batinicsantro@split.hr
Period ovlaštenja 10.11.2017./10.11.2021.
Područje rada: natječaji s područja svih strukovnih smjerova

Ured ovlaštenog arhitekta Miljenko Bernfest j.d.o.o.

Adresa: Iblerov trg 7, Zagreb
Kontakt: mob: 091/1602/956; mail: bernfestm@gmail.com
Period ovlaštenja 22.03.2021./22.03.2025.
Područje rada: natječaji s područja svih strukovnih smjerova