• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

13/07/2023

Rezultati natječaja za izradu idejnoga arhitektonsko-urbanističkog rješenja "Poslovne građevine Heinzelova - Vukovarska u Zagrebu"

REZULTATI NATJEČAJA ZA IZRADU IDEJNOGA ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKOG RJEŠENJA
“Poslovne građevine Heinzelova – Vukovarska u Zagrebu,
na k.č. br. 85/1, 86 i dijelovima k.č. br. 87 i 88 k.o. Trnje“
 
NATJEČAJ
Opći, prvog stupnja složenosti, anonimni, za realizaciju, u jednom stupnju:
za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja “Poslovne građevine Heinzelova – Vukovarska u Zagrebu, na k.č. br. 85/1, 86 i dijelovima k.č. br. 87 i 88 k.o. Trnje“
 
Registarski broj natječaja je 138-23/ZG-UA/N
 
RASPISIVAČ:
VMD STANDARD d.o.o. 10000 Zagreb, Strojarska 20, OIB: 00002050928
 
PROVODITELJ NATJEČAJA:
Ured ovlaštenog arhitekta Miljenka Bernfesta j.d.o.o., 10000 Zagreb, Trg Drage Iblera 7
 
PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:
Dobivanje najboljeg urbanističko-arhitektonskog rješenja „Poslovne građevine Heinzelova – Vukovarska u Zagrebu, na k.č. br. 85/1, 86 i dijelovima k.č. br. 87 i 88 k.o. Trnje”
 
PRAVO SUDJELOVANJA:
U svojstvu autora pravo sudjelovanja imale su fizičke i pravne osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt, dipl. ing.arh. ili mag. ing.arch. Ostali uvjeti sudjelovanja bili su određeni UVJETIMA NATJEČAJA.
 
Ocjenjivački sud je radio u sastavu:
Tomislav Dolečki, dipl. ing. arh, ovl. arh. – predsjednik O.S.
dr.sc. Svebor Andrijević, dipl. ing. arh, ovl. arh.
Mirjana Ciliga, dipl. ing. arh, ovl. arh. 
Zdenka Idžotić, dipl. ing. arh, ovl. arh.
Željko Vučemil, dipl. ing. stroj. 
Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda Miroslav Dragomanović, dipl. ing. arh, ovl. arh.
Tehnička komisija:Lea Lončarević Žibret, dipl.ing.arh., ovl. arh.
Tajnik natječaja:Miljenko Bernfest, dipl.ing.arh., ovl. arh.
 
Na natječaj je u propisanom roku pristigalo 8 radova, a odlukom ocjenjivačkog su dodijeljene slijedeće nagrade:
 
 
PRVA NAGRADA u iznosu od 35.038,82 €  (264.000,00 kn) neto dodjeljuje se radu pod šifrom „01“
 
 
Autori: 7111 d.o.o.; Saša Košuta, Vana Pavlić; Projektni tim: Mirna Udovičić, Nika Žagar
 
 
 
DRUGA NAGRADA u iznosu od 21.899,26 € (165.000,00 kn) neto dodjeljuje se radu pod šifrom „08“
 
 
Autori:  P.I.N. d.o.o.; Katarina Babić, mag.ing.arch., Josip Barišić, mag.ing.arch., Maja
Benković, mag.ing.arch.,Željka Sučec, mag.ing.arch., Ante Đerek, mag.ing.arch., Veljko Đerek, dipl.ing.arh., Mateja Erceg, univ.bacc.ing.arch., Iva Prašnički, univ.bacc.ing.arch., Lucija Soldo, student arhitekture
Suradnik za vizualizacije: Alexandra Paša Vujnović (Elephant Viz Studio) 
Suradnici za konstrukciju: Pavo Perković, dipl.ing.građ., Veronika Penić, univ.bacc.ing.aedif.
 
 
 
TREĆA NAGRADA u iznosu od 13.139,56 € (99.000,00 kn) neto dodjeljuje se radu pod šifrom „03“
 
 
Autori: Radionica arhitekture d.o.o.; Projektni tim: Marija Bašić, Tajana Levojevič, Ivan Periša, Ana Pršo, Zvonimir Prusina, Goran Rako, Josip Sabolić, Vid Šešely
 
 
 
ČETVRTA NAGRADA u iznosu od 10.511,65 € (79.200,00 kn)neto dodjeljuje se radu pod šifrom „06“
 
 
Autori: Ivanišin Kabashi Arhitekti d.o.o.; Krunoslav Ivanišin, Lulzim Kabashi, Lovro Markus, Ivan Mostahinić, Jelena Šošić, Petar Planinić, Iva Ivas
 
 
 
PETA NAGRADA u iznosu od 7.007,76 € (52.800,00 kn) neto dodjeljuje se radu pod šifrom „07“
 
 
Autori: MXM Arhitektura d.o.o.; Mihaela Maslač, mag.ing.arch., Lucijana Šimunović, mag.ing.arch.
Konstrukcija: Studio Arhing d.o.o. Zaštita od požara: Inspekting d.o.o.
 
 
 
Natječaj je proveden u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ Hrvatske komore arhitekata  i Udruženja hrvatskih arhitekata, (NN 85/14). 
 
Ocjenjivački sud