• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

22/07/2022

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja i urbane opreme gradske Rive u Makarskoj

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja i urbane opreme gradske Rive u Makarskoj
 
Vrsta natječaja:
Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, anketni i za realizaciju, I. stupnja složenosti
 
Rok za predaju natječajnih radova:
21.06.2022.
 
Za javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, anketni i za realizaciju, I stupnja složenosti
 
N A T J E Č A J
 
za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja i urbane opreme
 
GRADSKE RIVE U MAKARSKOJ
 
Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: E-PN 01/22
 
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 122-22/MA-AU/NJN
 
RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja GRAD MAKARSKA, Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska; OIB: 53515145212; telefon: +385 21 608 407; e-mail: grad@makarska.hr; www.makarska.hr; odgovorna osoba: Zoran Paunović, gradonačelnik; osoba za kontakt: Mira Roso
 
i
 
PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja Društvo arhitekata Splita (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, koje zastupa predsjednica, Daša Gazde, dipl.ing.arh. OIB: 88950229770, e-mail: info@d-a-s.hr, odgovorna osoba: Daša Gazde, dipl.ing.arh.
 
 
OBJAVLJUJU REZULTATE NATJEČAJA
 
 
Na natječaj koji je trajao od 21.04.2022. do 21.06.2022. pristiglo je 5 radova, od toga u propisanom roku prema točki 3.4 Uvjeta natječaja, do 21.06.2022. do 16:00h 5 radova.
 
Ocjenjivački sud u sastavu: Vedran Jukić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, predsjednik OS, Marin Jelčić, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja, Dujam Ivanišević, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja, Nikola Radeljković, dizajner, predstavnik provoditelja i Zoran Paunović, gradonačelnik, predstavnik raspisivača s 5 glasova za (jednoglasno), na 4. sjednici održanoj 10. srpnja 2022., je donio sljedeće odluke:
 
 
1.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD  134.400,00 kn - rad pod šifrom “04”
 
 
Autori:
Emur studio d.o.o.
Marko Murtić
Nada Milišić
Mak Murtić
Viktor Vdović
 
 
 
2.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD  84.000,00 kn - rad pod šifrom “02”
 
 
Autori:
Dora Ivančan
Lucia Kalogjera
Matija Vinković
Dario Špoljarić
 
 
 
3.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD  50.400,00 kn - rad pod šifrom “03”
 
 
Autori:
FRACTAL architecture and engineering
Karla Sršen, mag.ing.arch.
Antonela Tojčić, dipl.-ing.
 
Suradnici:
Tatjana Sršen, dipl.ing.agr. – suradnik za hortikulturu
Bruna Stipaničić, mag.ing.arch. – suradnik za 3d
Tonči Vlahović, mag.ing.arch. – suradnik za 3d
 
 
 
4.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD  40.320,00 kn - rad pod šifrom “05”
 
 
Autori:
Tanja Goleš
Antonija Milovac
 
 
 
5.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD  26.880,00 kn - rad pod šifrom “01”
 
 
Autori:
Bruno Kostanić
 
 
 
IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je Branka Juras, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A3249, Ured Branka Juras j.d.o.o.; Milićeva 28, Split; tel: 021 783 132, e-mail: bjured@gmail.com
 
Za ocjenu radova imenovan je bio Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:
 
Predsjednik ocjenjivačkog suda:
Vedran Jukić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
 
Članovi ocjenjivačkog suda:    
Marin Jelčić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
Dujam Ivanišević, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
Nikola Radeljković, dizajner, predstavnik provoditelja
Zoran Paunović, gradonačelnik/ predstavnik raspisivača
 
Zamjenica člana OS-a:
Marija Medoš,dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja
 
Stručni savjetnici:
Anita Gamulin dipl.ing.arh., konzervatorica
Antonia Radić Brkan, zamjenica gradonačelnika
 
Tehnička komisija:
Maša Medoš, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja
Nina Kovačević, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja
 
Tajnica natječaja:
Petra Jerković, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja
 
SVRHA I CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA
Predmet natječaja je 1) izrada idejnog urbanističkog rješenja gradske rive te 2) izrada idejnog arhitektonskog rješenja uređenja i urbane opreme dijela gradske rive u Makarskoj.
Natječajem se predviđaju dvije razine rješenja:
 
1. anketna razina natječaja kojom se treba predložiti urbanističko rješenje gradske rive.
Cilj anketnog dijela natječaja (1) je prikupljanje kvalitetnih i stručno izrađenih idejnih urbanističkih rješenja. Rješenje treba ispitati mogućnost pješačkog povezivanja dijela rive s djelomičnim ukidanjem kolnog prometa. Nagradama vrednovani radovi u anketnom dijelu Natječaja bit će osnova za izradu urbanističkih programskih smjernica koje će se kao dugoročno i konačno rješenje uklopiti u buduću prostorno plansku dokumentaciju.
 
2. razina za realizaciju kojom se unutar zone obuhvata traži idejno arhitektonsko rješenje uređenja i urbane opreme gradske rive u Makarskoj, kojem bi se pristupilo nakon završetka
natječaja i izrade potrebne projektne dokumentacije po odabranom projektu.
Cilj natječaja za realizaciju (2) je dobiti najbolje idejno rješenje trajnog uređenja sa urbanom opremom gradske rive koje će poštovati postojeći ambijent, prirodne vrijednosti kao i kulturnu baštinu, urbanu graditeljsku matricu i mjerilo prostora.
 
 
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom
- zadovoljenje prostornog programa;
- uspješnost rješenja u domeni zoniranja jedinstvenog javnog prostora rive, te rješenja i unapređenja održivog načina prometne komunikacije;
- funkcionalnost i fleksibilnost korištenja odnosno oblikovanja urbane opreme;
- prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;
- ekonomičnost (iskazati financijske pokazatelje), izvodljivost te energetsku učinkovitost i ekološku prihvatljivost u izgradnji i održavanju;
- kvaliteta krajobraznog rješenja uređenja
 
Natječaj je proveden prema Pravilniku o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) čijih su se odredbi svi sudionici natječaja bili dužni pridržavati.
 
 
Za Ocjenjivački sud:
 
Petra Jerković, dipl.ing.arh. tajnica natječaja
 
 
Natječajne raove možete pogledati OVDJE