Arhitekti: Izmjene GUP-a potrebno je završiti i pristupiti izradi novog GUP 2030 kao razvojnog dokumenta

Hrvatska komora arhitekata, Udruženje hrvatskih arhitekata, Udruga hrvatskih urbanista, Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata, Društvo arhitekata Zagreba i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu predlažu niz rješenja za donošenje aktualnih Izmjena i dopuna GUP-a Zagreba.

Više...