Donesen novi Pravilnik o tehničkom pregledu građevine

Na temelju članka 139. stavka 4. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13. i 20/17.) donesen je novi Pravilnik o tehničkom pregledu građevine.

Pravilnikom je propisa način obavljanja tehničkog pregleda za građevine izgrađene na temelju građevinske dozvole, odnosno glavnog projekta, u postupku izdavanja uporabne dozvole.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 46/18. od 18. svibnja 2018. godine i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.