Europski sustavi prostornog planiranja (European Systems of Spatial Planning) / preuzimanje predavanja i video-linkova

Mrežni seminar Europski sustavi prostornog planiranja održan je 27. i 28. svibnja, a posjetilo ga je svaki dan oko 300 sudionika.
 
Cilj mrežnog seminara je bilo ostvariti stručnu diskusiju temeljena na uvidu u različite sustave prostornog planiranja u europskim zemljama. Predstavljeni su tipovi prostornih i urbanističkih planova, procedure njihove izrade i usvajanja, standardi i metodologije izrade te sastavi stručnih timova koji sudjeluju u izradi planova. Upoznali smo sustave planiranja u Austriji, Njemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Italiji, Češkoj, Sloveniji, Latviji, Crnoj Gori i Hrvatskoj, što će dati doprinos stručnoj raspravi o reformi sustava prostornog planiranja u Hrvatskoj.
Zakonom o prostornom uređenju koji je stupio na snagu 2014. godine pokrenuta je reforma sustava prostornog planiranja u Hrvatskoj. Ukinuta je podjela na strateške i provedbene tipove prostornih planova, najavljeni su novi tipovi prostornih i urbanističkih planova te je najavljeno uvođenje novih standarda izrade prostornih planova. Trebalo je to dovesti do veće učinkovitosti u planiranju te omogućiti izradu prostornih planova nove generacije.
Međutim, šest godina od donošenja zakona novi sustav nije zaživio. Hrvatski sustav prostornog planiranja obilježen je i dalje planovima koji su stari prosječno oko dva desetljeća, bazirani na još starijim stručnim podlogama na kojima se temelje njihova planska rješenja. Osjeća se nužnost za izradom potpuno nove generacije prostornih planova koja bi odgovarala današnjem društvenom trenutku i novim razvojnim projekcijama za sljedeće plansko razdoblje. Stručna javnost kontinuirano upozorava i na potrebu uvođenja novih tipova planova (osobito najniže provedbene razine) kao i na potrebu uvođenja učinkovitih sustava provedbe planova i uređenja zemljišta.
U svjetlu najavljenih izmjena zakonodavnog okvira iz područja prostornog uređenja (najavljenih za treće tromjesečje ove godine) ova stručna rasprava bila je prilika za učenje, razmjenu iskustava i promišljanje budućih koraka u osmišljavanju reforme sustava prostornog uređenja u Hrvatskoj.
 
Svim predavačima zahvaljujemo na doprinosu.
Predavanja na engleskom jeziku i diskusijama možete preuzeti ovdje kao pdf i / ili video-snimak.
 
Četvrtak, 27.5.2021.
 
1. Hrvatska / Vesna Marohnić Kuzmanović, Zavod za prostorni razvoj, MPGI
 
2. Slovenija / Bogdana Dražič, ZAPS
 
3. Češka / Vit Rezac, Faculty of Architecture CTU u Pragu
 
4. Njemačka / Tihomir Viderman, Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg
 
5. Crna Gora / Sonja Dragović, KANA (ko ako ne arhitekt)
 
6. Panel diskusija
 
 
Petak, 28.5.2021.
 
1. Italija / Gabriele Torelli, IUAV University of Venice
 
2. Ujedinjeno Kraljevstvo / Vincent Goodstadt, University of Manchester / European Council of Spatial Planners
 
3. Latvija / Gunta Lukstina, Jonas Büchel, University of Latvia / Urban Institute of Riga
 
4. Austrija / Eva Schwab, Technische Universität Graz
 
5. Panel diskusija