Nominacije za godišnje nagrade Hrvatske komore arhitekata za 2018. godinu

 

Ocjenjivački sud za dodjelu nagrada Hrvatske komore arhitekata za 2018. godinu, u sastavu:

akademik Nikola Bašić, dipl. ing. arh.,predsjednik

Tomislav Ćurković, dipl. ing. arh.

prof. Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.

akademik Mladen Obad Šćitaroci, dipl. ing. arh.

prof. dr. sc. Karin Šerman, dipl. ing. arh.

 

donio je odluku o slijedećim nominacijama:

 

Za Medalju za arhitekturu Ocjenjivački sud nominirao je četiri realizacije:

1. Kuća Jerini

Autor | Branka Juras, koautor | Lorena Posinković

Foto: Robert Matić

 

 

2. Američka međunarodna škola u Zagrebu/AISZ

Autor | SANGRAD+AVP: Vedran Pedišić, Erick Velasco Farrera, FLANSBURGH ARCHITECTS: David A. Croteau, Jenni Katajamäki, suradnici | Gordana Gregurić Miočić, Martina Petrač, Ida Katić

Foto | Erick Velasco Farrera

 

Foto | Robert Benson

 

3. Osnovna škola sa sportskom dvoranom u Popovači

Autori | Mia Roth-Čerina i Tonči Čerina, suradnici | Tajana Jaklenec i Nebojša Weiner

Foto | Marko Mihaljević

 

Foto | Luka Korlaet

4. Kućice za odmor u zoni jezera u sklopu Plitvice Holiday Resorta u Grabovcu, Općina Rakovica

Autor | Abstracto studio d.o.o. Ivan Plemenčić, suradnici | Ivana Družinec, Nina Delač, Adriano Penava, Nikola Paunović, Petra Starčević

Foto | Sanja Jagatić
 

 

 

Za Medalju za urbanizam Ocjenjivački sud nominirao je dva rada:


1. Projekt urbana sanacija: koncepcija i provedba 6 pilot-projekta u cilju istraživanja metodologije urbane sanacije, organizacija stručnog skupa i izrada zbornika „Urbana sanacija“,

Koncepcija, vodstvo i koordinacija projekta | Irena Matković Držislav Dobrinić, Lidija Škec, Rafaela Kovačević-Pašalić, urednica zbornika | Ariana Korlaet

 

2. Izlozba/brošura iz područja prostornog planiranja – „Kako čitati prostorni plan“

Autori | Vana Rodin Kružić i Sanja Turk

 

Za Medalju za konceptualni pothvat Ocjenjivački sud nominirao je tri rada:


1. Knjiga/brošura: „Arhitektura 20 stoljeća u Varaždinu / Radna skupina Varaždin – Tekstovi 2017/2018“

Autori | Antonija Galac, Janja Ivanec, Filip Kobzinek, Janko Jelić, Petra Korpar, Kristina Škrokov

 

2. „Laboratorij arhitekture“


Autori | Blanka Levačić, Silvija Pranjić, Ana Martinović, Mirjana Pintar

 

3. Izlozba/brošura iz područja prostornog planiranja – „Kako čitati prostorni plan“,

Autori: Vana Rodin Kružić i Sanja Turk