ONLINE KALKULATOR - program za izračun cijena arhitektonskih usluga

Hrvatska komora arhitekata, ponukana upitima članova, sa željom da im pomogne u svakodnevnoj praksi izradila je aplikaciju ONLINE KALKULATOR – program za izračun cijena arhitektonskih usluga.

Aplikaciji se može pristupiti na web adresi : http://arhitekti-hka.hr/hr/kalkulator/ .

ONLINE KALKULATOR cijena arhitektonskih usluga je besplatna je aplikacija temeljena na Pravilniku o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata od 13. prosinca 2013. godine te pravilnicima ostalih inženjerskih komora u dijelu koji se odnosi na projektiranje zgrada.

Namijenjena je arhitektima i pretpostavlja poznavanje Pravilnika o standardu usluga arhitekata i načina izračuna cijena usluga sukladno njegovim odredbama i metodama izračuna cijena usluga.

Aplikacija je dostupna online, uz prijavu, te se podaci dobiveni izračunom mogu spremati, ponovno pozivati i ispisivati.

Za korištenje aplikacije potrebna je registracija. Registracijom kreirate proizvoljno korisničko ime i lozinku. Nakon što se registrirate, na e-mail koji ste unijeli kao korisničko ime bit će vam poslan link za verifikaciju.

Registrirani korisnici mogu pristupati već unesenim podacima i izračunima te ih ponovo koristiti, uređivati i ispisivati.

Može se koristiti na računalima, tabletima ili pametnim telefonima.

Uz aplikaciju objavljujemo i ažuriranu tablicu Pokazatelja troškova građenja - 2016.

 

Podaci iz tablice mogu poslužiti kao orijentacija prilikom izračuna proračunskih troškova potrebnih za izračun cijena usluga i okvirnih troškova građenja u ranim fazama projekta kad postoje samo programski podaci o građevini. 

Predstavljanje i prezentacija online kalkulatora održat će se u sklopu Dana arhitekata 1.0 koji se održavanju u Rovinju, od 11. do 13. svibnja 2017. godine, u sklopu bloka predavanja Arhitekti i poslovna praksa u subotu 13. svibnja 2017. godine od 11,45 do 13,00 sati.

Pozivamo Vas da isprobate aplikaciju te je aktivno koristite, a svoje primjedbe, mišljenja i prijedloge možete poslati na arhitekti@arhitekti-hka.hr !

Za pomoć se možete obratiti u Tajništvo Komore na arhitekti@arhitekti-hka.hr