Aktivni članovi upisani u Imenik ovlaštenih arhitekata koji još nisu podnijeli Zahtjev za izdavanje komorske kartice za digitalno potpisivanje dokumenta, a imaju elektroničku osobnu iskaznicu ili digitalni certifikat FINA-e, tj. kvalificirani e-potpis, koji je prema eIDAS Uredbi izjednačen s vlastoručnim potpisom, i jamči izvornost i integritet potpisanog dokumenta, da isti mogu digitalno potpisati i uz presliku osobne iskaznice dostavit na e-mail: clanstvo@arhitekti-hka.hr

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE kID

U zahtjevu popunjavate samo označeni dio: