JAVNI POZIV

ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA

ZA POTICANJE PROJEKATA

ČLANOVA HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA U 2022. GODINI

I.

U Planu prihoda i rashoda HKA-a za 2022. godinu predviđen je iznos od 50.000,00 kn za potporu Projekata članova HKA, koje aktivnosti su od interesa za arhitektonsku struku,  znanstveno i stručno istraživanje i vrednovanje hrvatske arhitekture, očuvanje hrvatske arhitektonske baštine te promicanje hrvatske arhitekture i hrvatskih arhitekata u zemlji i inozemstvu.

II.

HKA će navedena sredstva dodjeljivati za :

 • izdavačke i publicističke djelatnosti - knjige, časopisi, tekstovi,eseji
 • organizaciju izložbi
 • organizaciju stručnih i znanstvenih predavanja, seminara i radionica
 • uradci putem on-line elektroničkih medija – web-portali, aplikacije i sl.

III.

Pravo podnošenja prijava temeljem ovog JAVNOG POZIVA imaju pojedinačno ili grupa prijavitelja, aktivni članovi HKA-a.

IV.

Prijave se podnose na OBRASCU ZA PRIJAVU PROJEKTA (uz obvezne priloge).

V.

Prijavitelj može prijaviti samo jedan projekt, a voditelj projekta može biti imenovan samo za jedan projekt.

VI. 

Rok za dostavu prijava je 1. lipnja 2022. godine do 12.00 sati, isključivo na e-mail adresu: projekti@arhitekti-hka.hr (s naznakom: prijava projekata).

VII.

Prijave koje ne ispunjavaju uvjete iz ovog JAVNOG POZIVA, prijave koje nisu dostavljene u roku ili na odgovarajućem OBRASCU ZA PRIJAVU PROJEKTA, neće se razmatrati.

VIII.

Novčani poticaji će se odobriti temeljem sljedećih kriterija:

 • izvornost sadržaja / predmeta koji se istražuje / prezentira putem projekta, odnosno da isti ili slični projekti s predmetnim sadržajem nije prethodno realiziran u Hrvatskoj
 • promicanje sadržaja ili aktivnosti u općem interesu hrvatske arhitekture i  hrvatskih arhitekata
 • promicanje vrijednosti hrvatskog prostora, urbanizma i arhitekture u zemlji i inozemstvu
 • istraživanje, čuvanje i prezentiranje hrvatske urbanističke i arhitektonske baštine
 • istraživanje recentnih pojava i procesa u urbanizmu i arhitekturi, u stručnom, znanstvenom ili poslovnom/profesionalnom smislu
 • doprinos popularizaciji arhitektonske djelatnosti u javnom prostoru
 • realna i provediva financijska konstrukcija (troškovnik) projekta
 • dokazima o sposobnosti prijavitelja i voditelja projekta putem priloženog životopisa i referentnim projektima
 • cjelovit u sadržaju i formi i u potpunosti zatvorenog okvira 
 • ocjenjen kao kvalitetan u smislu unaprjeđenja arhitektonske struke
 • terminski započet s izgledom moguće brze realizacije
 • krajnji termin realizacije programa zaključno do 1. prosinca 2022. godine

IX.

Odluku o odobravanju sredstava donosi Upravni odbor HKA-a na prijedlog Povjerenstva za ocjenu pristiglih prijava.

X.

Temeljem javnog poziva odabrani prijavitelji će s HKA sklopiti poseban ugovor u kojem će se definirati međusobna prava i obveze, uključivši i isplatu odobrenih sredstava.
Okvirni prijedlog ugovora možete vidjeti ovdje.

XI.

Odluka o odobravanju  sredstava bit će javno objavljena na mrežnoj stranici HKA-a www.arhitekti-hka.hr najkasnije do 15. lipnja 2022. godine. Isplata odobrenih sredstava uslijedit će po završetku Programa.

Rajka Bunjevac, dipl. ing. arh.

predsjednica Hrvatske komore arhitekata