Video snimke okruglih stolova i predavanja te prezentacije pojedinih autora možete pronaći na popisu dolje. 

 

SVEČANO OTVORENJE - POZDRAVNI GOVORI  - Video snimka 123

Tomislav Ćurković, dipl.ing.arh., predsjednik Hrvatske komore arhitekata -prezentacija
Hrvoje Hrabak, dipl.ing.arh., predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata

Uzvanici: 
Ivica Vrkić, dipl.iur., gradonačelnik Grada Osijeka 
dr.sc. Vladimir Šišljagić, dr.med, župan Osječko baranjske županije
Darko Lorencin, dipl.oecc. , ministar turizma
Anka Mrak Taritaš, dipl.ing.arh. , ministrica graditeljstva i prostornog uređenja


Okrugli stol: STRATEGIJA PROSTORNOG UREĐENJA RH,
Anatomija i stanje prostora; Perspektiva i budućnost; Integralni pristup kao temelj. 

Video snimka 1234

Moderatori: Hrvoje Hrabak, Tomislav Ćurković

Sudjeluju : 
Držislav Dobrinić, dipl.ing.arh. , savjetnik u Kabinetu ministrice, MGIPU 
prof.dr.sc. Maja Fredotović, dipl.oecc., Ekonomski Fakultet Sveučilišta u Splitu
Darko Lorencin, dipl.oecc. , ministar turizma
doc.dr.sc. Aleksandar Lukić , dipl. geogr. , Geografski odsjek Prirodoslovno – matematičkog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu 
izv.prof. dr.sc. Anka Mišetić, dipl.soc. , Institut Ivo Pilar, Arhitektonski fakultet u Zagrebu
prof.dr.sc. Srečko Pegan, dipl.ing.arh., Savjet prostornog uređenja Republike Hrvatske

NOVI MOMENTI ZAHRVATSKI PROSTOR I ARHITEKTURU

Općenita etimologija zakona; zakoni, strategije i njihova provedba, 
Anka Kekez Koštro, dipl.pol., Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu - prezentacija
Video snimka

Okrugli stol: Moment legislative

Video snimka 123

Moderatori: Hrvoje Hrabak, Tomislav Ćurković
Sudjeluju: 
Anka Kekez Koštro, dipl.pol. , Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu  
Darko Martinec, dipl.ing.arh., član radne skupine radna skupina za izradu nacrta prijedloga zakona o prostornom uređenju, predstavnik HKA 
Davorin Oršanić, dipl.ing.arh., pomoćnik ministrice za inspekcijske poslove, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH -prezentacija
Tamara Stantić Brčić dipl.ing.arh., članica radne skupine za izradu prijedloga 
novog zakona o gradnji, predstavnica HKA

Okrugli stol: Moment Investitora, Arhitektura u investicijskom procesu. 

Video snimka 1, 23

Moderatori: Hrvoje Hrabak, Tomislav Ćurković

Sudjeluju:

Davorin Oršanić, dipl.ing.arh., pomoćnik ministrice za inspekcijske poslove, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH

prof.dr.sc. Bojan Baletić, dipl.ing.arh. , za prostorni razvoj i međuinstitucijsku suradnju, Sveučilište u Zagrebu

Filip Filipec, dipl.ing.građ., Tehnika d.d., glavni direktor 
 

Planiranje i odgovaranje na promjene, Dickon Robinson, RIBA Building Futures. 

Video snimka 12

Okrugli stol: Arhitektonska djelatnost u EU.

Video snimka 123

Moderiraju: Sabina Sabljić, dipl.ing.arh.

Sudjeluju:
Zoran Bodrožić, dipl.ing.arh. (Austrija)
Vlado Krajcar, dipl.ing.arh. (Slovenija)
Tatjana Požar Holjevac, dipl.ing.arh. (Italija)
Vinko Penezić, dipl.ing.arh. (Hrvatska)
 

Uloga i utjecaj arhitektonskih politika u EU, Joao Bento, The Bartlett School of planning, London -prezentacija

Video snimka 12

Provedba arhitektonskih politika – Implementacija

Video snimka 123

Moderira: Sanja Cvjetko Jerković, dipl.ing.arh.
Sudjeluju: 
Miljenko Bernfest, dipl.ing.arh., predsjednik odbora za natječaje UHA/HKA
Rajka Bunjevac, dipl.ing.arh., dopredsjednica HKA
Vesna Rajković, dipl.ing.arh., Načelnica Sektora za razvoj posebnih oblika turizma te poduzetništva u turizmu, Ministarstvo turizma
dr.sc. Borka Bobovec, dipl.ing.arh., Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Kreativna empatija, Mario Cucinella, dipl.ing.arh., Bologna, Pariz -prezentacija, video snimka 12

Zgrade -Javni Prostor, Luis Becker, dipl.ing.arh., Henning Larsen architects, Danska - prezentacija, video snimka12

Što je to Ruralni prostor? (interdisciplinarnim pristupom do dosljedne definicije). Video snimka 123

Moderira: Prof.dr.sc. Dane Pejnović, dipl.geogr.
Sudjeluju: 
dr.sc. Biserka Bilušić Dumbović, dipl.ing.arh., dopredsjednica udruge ECOVAST hrvatska sekcija
dr.sc. Jasenka Kranjčević, dipl.ing.arh., Savjet prostornog uređenja države
doc.dr.sc. Aleksandar Lukić , dipl. geogr. , Geografski odsjek Prirodoslovno – matematičkog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu
Višnja Jelić Muck, dipl.ing.arh. predsjednica Hrvatske mreže za ruralni razvoj
Kornelija Pacanović Zvečevac, dipl.ing.arh., Grad Beli Manastir
Davor Salopek, dipl.ing.arh.

Rezime procesa legalizacija. Predstojeća sanacija. Video snimka1

Davorin Oršanić, dipl.ing.arh., pomoćnik ministrice za inspekcijske poslove, MGIPU
prof.dr.sc. Tihomir Jukić, dipl.ing.arh., Arhitektonski Fakultet u Zagrebu -prezentacija

Projektne strategije i alati, low tech – uradi sam; jednostavne tehnologije i izvrsni arhitektonski projekti.
Video snimka 12,3

Moderira: Tomislav Pavelić, dipl.ing.arh.
Sudjeluju: 
Robert Jonathan Loher, dipl.ing.arh. - prezentacija
doc.dr.sc. Sanja Lončar Vicković, dipl.ing.arh. , Građevinski fakultet Osijek - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku -prezentacija
doc. Ivica Plavec, dipl.ing.arh. - prezentacija
Tomislav Rukavina , dipl.ing.arh. 
dr.sc. Dina Stober, dipl.ing.arh. , Građevinski fakultet Osijek - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - prezentacija
Marina Zajec, dipl.ing.arh.


Istraživanje sadašnjosti, Alessandro Scandurra, Scandurra Studio Architettura, Milano. 
Video snimka 1, 2

Okrugli stol: Teritorij arhitekture; Arhitektonsko stvaralaštvo kroz nakladničku prizmu, Video snimke 1, 2

Moderira: Tomislav Pavelić, dipl.ing.arh.

Sudjeluju: 
Dafne Berc, dipl.ing.arh., Čovjek i prostor, članica uredništva
Dalija Milonja, dipl. ing. arh., Presjek, članica uredništva
prof.dr.sc. Dražen Juračić, dipl.ing.arh., selektor 47. zagrebačkog salona
prof.doc. dr.sc. Zlatko Karač, dipl.ing.arh., Prostor, urednik
Alan Kostrenčić, dipl.ing.arh., Oris, član uredništva

Projektiranje mjesta i prostora za bolji život', dr.sc. Angela Brady, dipl.ing,arh. , predsjednica Royal Institute of British Architects

Arhitektura teritorija; planiranje hrvatskog krajobraza

Video snimka 1234

Moderira: Robert Duić,dip.ing.arh. 
Sudjeluju: 
dr. sc. Goran Andlar, dipl.ing.arh.
mr. sc. Vesna Koščak Miočić Stošić, dipl.ing.arh.
Dobrila Kraljić, dipl.ing.arh.
mr. sc. Rade Manojlović, dipl.ing.arh.
dr. sc. Lido Sošić, dipl.ing.arh.

Zaključci kongresa, Sanja Cvjetko Jerković, dipl.ing.arh., Hrvoje Hrabak, dipl.ing.arh., Tomislav Ćurković, dipl.ing.arh.

Video snimka 12