Doc. dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj.-Novi pravci razvoja požarnog inženjerstva i edukacija inženjera u području zaštite od požara- PREZENTACIJA
 
Milan Carević, dipl.ing.arh., -Novi hrvatski propisi zaštite od požara i njihov status u odnosu na europsku regulativu- PREZENTACIJA
 
Milan Carević, dipl.ing.arh., -Prikaz Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara-PREZENTACIJA
 
Dipl. Ing. Arch. Thilo A. Hoffmanna, M.Eng. Primjer inženjerskih metoda i rješenja zaštite od požara na zgradi BMW Welt -PREZENTACIJA

Dipl. Ing. Arch. Thilo A. Hoffmanna, M.Eng. Prikaz njemačke regulative za zaštitu od požara- PREZENTACIJA