Prijava na skupove

24. svibnja 2018. - 24. svibnja 2018.

Geberit - inhouse edukacija

, Zagreb Prijava na skup
12. travnja 2018. - 12. travnja 2018.

Geberit - inhouse edukacija

Geberit prodaja d.o.o. ured Split Stinice 12 u 14,00 sati , Split Prijava na skup
29. ožujka 2018. - 29. ožujka 2018.

Preporuke za optimizaciju i planiranje domova koji skrbe o osobama s demencijom

Hrvatska komora arhitekata, Ulica grada Vukovara 271/2 kat u 15:00 sati, Zagreb Prijava na skup
28. ožujka 2018. - 28. ožujka 2018.

Preporuke za optimizaciju i planiranje domova koji skrbe o osobama s demencijom

Gradska vijećnica Grada Umaga u 9,00 sati, Umag Prijava na skup
26. ožujka 2018. - 26. ožujka 2018.

[lok-ap] – smjerice za provedbu arhitektonskih politika lokalnih zajednica

Sveučilišni kampus, Ulica branitelja Dubrovnika 41 u 17,30 sati, Dubrovnik Prijava na skup