• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

21/06/2023

Rockwool - Postizanje nZEB uvjeta pomoću ROCKWOOL kamene vune / webinar / četvrtak 29.6.2023. u 13 sati

Webinar namjenjen stručnoj publici bavi se problematikom postizanja nZEB uvjeta prilikom izgradnje nove zgrade ili dogradnje/prenamjene iz negrijanog u grijano te regulativom i alatima koji se mogu koristiti za tu svrhu.
 
Još od početka 2020. godine na snazi je zakon da sve nove zgrade za koje se podnosi zahtjev za izdavanje građevinske dozvole moraju ispunjavati zahtjeve za nZEB. Ti zahtjevi se odnose na potrebnu godišnju i potrebnu primarnu energiju koje ne smiju prijeći maksimalno dopuštene vrijednosti, a minimalno 30% energije mora biti podmireno energijom iz obnovljivih izvora.
 
Toplinska izolacija direktno utječe na količinu potrebne energije za grijanje i hlađenje za zgradu, a time i na količinu primarne energije, stoga je prvi korak koji arhitekti i projektanti trebaju uzeti u obzir.
 
Predavanje koje će se baviti problematikom postizanja nZEB uvjeta prilikom izgradnje nove zgrade i/ili dogradnje/prenamjene iz negrijanog u grijano dotaknut će se regulative i alata koji se mogu koristiti za tu svrhu, a podijeljeno je u sljedeće tematske cjeline:
 
Uvjeti Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, NN 102/20)
Opis zgrade
Ispitivanje nZEB uvjeta u softveru Thorium A+
Ispis fizike i iskaznice
Na seminaru ćemo se dotaći i situacija poput dogradnje i prenamjene, kada je dogradnja veća od postojećeg dijela, kako ispravno računati fiziku te prikaz fizike po zoni i zgrade u cjelini; ili pak što napraviti kad ne možemo ispuniti uvjet spram Qhnd-a.
 
Po završetku izlaganja predviđeno je vrijeme za pitanja sudionika i odgovore.
 
Trajanje predavanja 45 min + vrijeme za pitanja
 
Predavač: Dario Ilija Rendulić, dipl.ing.el.
 
Webinar će se održati 29.6.2023. u 13 sati.
 
 
Prema programu stalnog stručnog usavršavanja HKA skup se vrednuje s jednim (1) akademskim satom. 
Područje D / Konstrukcije i tehnologije = 1 sat