Evidenciju stručnog usavršavanja možete pregledati prijavom na stranicu:


korisničko ime je Vaša privatna e-mail adresa prijavljena u Tajništvu Komore, a

lozinku zatražite u Tajništvu Komore slanjem maila na arhitekti@arhitekti-hka.hr ili ssu@arhitekti-hka.hr.