Zakoni

Uredbe

 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi
  (NN 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19, 128/19)
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja  
  (NN 52/13, 94/14)
 • Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa  
  (NN 49/12, 31/14)
 • Porezna uprava – Pročišćeni tekst Uredbe
 • Uredba o visini minimalne plaće
  (NN 106/19)

Pravilnici

Odluke

 • Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore
  NN (129/15)
 • Odluka o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
  (NN 12/14, 134/14)
 • Odluka o iskaznici osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
  NN (66/17)

Naredba

 • Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2019. godinu
  (NN 1/19)
 • Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini
  (NN 35/16)