Zakoni

Uredbe

 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi
  (NN 156/22)
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja  
  (NN 52/13, 94/14)
 • Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa  
  (NN 49/12, 31/14)
 • Porezna uprava – Pročišćeni tekst Uredbe
 • Uredba o visini minimalne plaće
  (NN 106/19)
 • Uredba o visini minimalne plaće za 2022. godinu
  (NN 117/21)

 

Pravilnici

Odluke

 • Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore
  NN (154/22)
 • Odluka o uvjetima ostvarivanja dobrovoljnog članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori
  NN (154/22)
 • Odluka o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta
  NN (154/22)
 • Odluka o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
  (NN 12/14, 134/14)
 • Odluka o iskaznici osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
  NN (66/17)