Zakoni

 

Akti Hrvatske komore arhitekata

 • Statut Hrvatske komore arhitekata (NN 15/21
 • Kodekst strukovne etike članova Hrvatske komore arhitekata
  (NN 43/16)

 

Pravilnici

 • Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje
  (NN 55/20)
 • Pravilnik o upisu u razred revidenata
  (NN 50/20)
 • Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja
  (NN 129/15)
 • Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja
  (NN 136/15)
 • Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima
  (NN 85/15)
 • Pravilnik o manje složenim radovima
  (NN 14/20)
 • Pravilnik o načinu upisa u sudski registar
  (NN 22/12, 127/14)
 • Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - nkd 2007.
  (NN 55/16)
 • Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
  (NN 28/17, 72/19, 21/21, 111/22)