Zakoni

 • Zakon o tržištu električne energije
  (NN 111/21)

Uredbe

 • Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu
  (NN 7/18)

Pravilnici

 • Pravilnik o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage
  (NN 28/06)
 • Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije
  (NN 88/12)

Ostali propisi

 • Pravila organiziranja tržišta električne energije
  (NN 107/19)
 • Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom
  (NN 85/15, 49/20)
 • Odluka o iznosu naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage
  (NN 52/06)
 • Mrežna pravila distribucijskog sustava
  (NN 74/18, 52/20)
 • Pravila djelovanja tržišta električne energije
  (NN 135/06, 146/10, 90/12)
 • Uredba o minimalnom udjelu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije čija se proizvodnja potiče
  (NN 33/07, 8/11)
 • Popis hrvatskih norma u području niskonaponske opreme  (NN 17/13)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (NN 50/18)